ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Doğuştan ağır nötropenide fenotip-genotip ilişkisi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 268-271 | DOI: 10.4274/tpa.822

Doğuştan ağır nötropenide fenotip-genotip ilişkisi

Safa Barış1, Elif Karakoç Aydıner1, Ayça Kıykım1, Havva Hasret Çağan1, Kaan Boztuğ2, Işıl Barlan1
1T.C. Sağlık Bakanlığı, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Research center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences (CeMM), Department of Pediatrics and Adolescent medicine,
3Medical University of Vienna, Viyana, Austria

Doğuştan ağır nötropeni, yaşamın erken döneminde sepsis, apse, omfalit, diş eti iltihabı gibi enfeksiyon bulgularıyla karşımıza çıkan nadir görülen kalıtsal bir hastalıktır. Çalışmamızda genetik tanısı konulan hastalarımızın mutasyonları ile klinik bulguları arasındaki ilişkiyi değerlendirdik. Kliniğimizde takip edilen toplam altı hastanın klinik, laboratuvar ve tedavi verileri elde edilerek hem hastalara, hem de diğer aile bireylerine (ebeveynler ve çocuklar) mutasyon analizi yapıldı. Doğuştan ağır nötropeni nedeniyle izlenen altı olgunun erken dönemde en sık apse, otit ve diş eti iltihabı nedeniyle başvurduğu gözlendi. Dört olguda HAX-1, iki olguda G6PC3 mutasyonu saptandı. Glükoz-6-fosfataz katalitik alt birim 3 mutasyonu olan olgularda yüzeyel deri venlerinde belirginleşme, meme başı çöküklüğü, üçgen yüz görünümü vardı. HS1-ilişkili protein X-1 mutasyonu saptanan olgularda gelişme geriliği, konuşamama, konvulziyon ve öğrenme güçlüğü gözlendi. Tekrarlayıcı, ağır enfeksiyon öyküsü olan olgularda öncelikle nötrofil sayısına dikkat edilmesi, değişik klinik bulgularla başvuranlarda erken tanı ve tedavi açısından gen analizinin yanı sıra genetik danışmanın yapılması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Doğuştan ağır nötropeni, G6PC3, HAX1, Kostmann hastalığı

The phenotype-genotype relationship in severe congenital neutropenia patients

Safa Barış1, Elif Karakoç Aydıner1, Ayça Kıykım1, Havva Hasret Çağan1, Kaan Boztuğ2, Işıl Barlan1
1Turkish Republic Ministry of Health, Marmara University Education and Research Hospital, Division of Pediatric Allergy and Immunology, İstanbul, Turkey
2Research center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences (CeMM), Department of Pediatrics and Adolescent medicine,
3Medical University of Vienna, Viyana, Austria

Severe congenital neutropenia is a rare hereditary disease presenting with infections such as sepsis, abscess, omphalitis and gingivitis in early life. We evaluated the association between clinical findings and mutations in our patients with severe congenital neutropenia. The clinical and laboratory findings of six patients with severe congenital neutropenia were obtained and the diagnosis was confirmed by mutation analysis in all family members (parents and children). The most common clinical presentation included formation of abscess and presence of otitis and gingivitis. The mutation analysis by DNA sequencing revealed HAX-1 mutation in four and G6PC3 mutation in two patients. Prominent superficial veins, inverted nipple and triangular face were observed in patients with G6PC3 mutation. In addition, developmental delay, convulsion, inability to speak and learning difficulties were observed in two patients with HAX1 mutation. In patients with severe, recurrent infections, assessment of neutrophil count and consideration of various presentations of severe congenital neutropenia are critical for establishing early diagnosis and for successful treatment of the disease. Additionally, genetic counseling and mutation analysis should be offered to these patients.

Keywords: G6PC3, HAX1, Kostmann disease, severe congenital neutropenia

Safa Barış, Elif Karakoç Aydıner, Ayça Kıykım, Havva Hasret Çağan, Kaan Boztuğ, Işıl Barlan. The phenotype-genotype relationship in severe congenital neutropenia patients. Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 268-271

Sorumlu Yazar: Safa Barış
LookUs & Online Makale