ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Infantil hipopigmente pitiriyazis versikolor: iki nadir olgu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2019; 54(4): 277-280 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.62134

Infantil hipopigmente pitiriyazis versikolor: iki nadir olgu

Fahimeh Abdollahimajd1, Nasim Niknezhad1, Nakisa Niknejad2, Mohammad Nikvar3
1Skin Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2Department of Pathology, Tehran University of Medical sciences, Tehran, Iran
3Department of Pharmacology, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran

Pitiriyazis versikolor erişkinlerde epidermisin sık görülen bir enfeksiyonudur, ama bir yaşın altındaki bebeklerde sadece birkaç vaka bildirilmiştir (özellikle hipopigmente tip). Bu vakalarla ilgili bir bildirimi ve literatür incelemesini belgelendirdik. Boyun, sırtın üst bölümü ve göğüste hipopigmente maküllerle başvuran iki infantil pitiriyazis versikolor vakası bildirilmiştir. KOH testi pitiriyazis versikoloru düşündürmüştü ve hastalarımız dört hafta süre ile uygulanan %1 klotirmazol losyonuna (günde iki kere) iyi yanıt vermişlerdi. Bebeklerde, hipopigmente maküller ve lekelerin ayırıcı tanısında, pitiriyazis versikolor düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Dalak absesi, karın ağrısı, kolelitiazis, orak hücre hastalığı, pankreatitis

Infantile hypopigmented pityriasis versicolor: two uncommon cases

Fahimeh Abdollahimajd1, Nasim Niknezhad1, Nakisa Niknejad2, Mohammad Nikvar3
1Skin Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2Department of Pathology, Tehran University of Medical sciences, Tehran, Iran
3Department of Pharmacology, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran

Pityriasis versicolor is a common infection of the epidermis in adults, but only a few cases of this infection (especially the hypopigmented type) have been reported in infants aged under one year. Herein, we document a report of these cases and a review of the literature. Two patients with infantile pityriasis versicolor, who presented with hypopigmented macules on the neck, upper back, and chest are reported. A KOH examination was suggestive of pityriasis versicolor and our patients responded well to 1% clotrimazole lotion (twice a day) for four weeks. Pityriasis versicolor should be considered in the differential diagnosis of hypopigmented macules and patches in infants.

Keywords: Hypopigmented, infantile, pityriasis versicolor, tinea versicolor

Fahimeh Abdollahimajd, Nasim Niknezhad, Nakisa Niknejad, Mohammad Nikvar. Infantile hypopigmented pityriasis versicolor: two uncommon cases. Turk Pediatri Ars . 2019; 54(4): 277-280

Sorumlu Yazar: Nasim Niknezhad, Türkiye
LookUs & Online Makale