ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Birincil kist hidatiğin alışılmadık lokalizasyonu ve birlikteliği: olgu sunumu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2019; 54(3): 192-195 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6200

Birincil kist hidatiğin alışılmadık lokalizasyonu ve birlikteliği: olgu sunumu

Canan Kocaoğlu1, Çelebi Kocaoğlu2, Ayşe Ilerisoy Yavuz3, Aslan Akın4
1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Konya, Türkiye
2Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, Konya, Türkiye
3Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Konya, Türkiye
4Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Konya, Türkiye

Kist hidatik Echinococcus granulosus tarafından sebep olunan, zoonotik bir paraziter enfeksiyondur. Hemen hemen vücudun bütün bölümlerinde görülmesine rağmen, bu parazitin ilk ve en önemli yerleşim yeri karaciğer ve akciğerdir. Alışılmadık bir şekilde, kist hidatik nadiren pelvik bölgede yerleşebilir. Böyle, pelvik bölgede yerleşmiş kistlerin çoğu önceden karaciğerde bulunan kistlerin kendiliğinden yırtılmasına ya da herhangi bir cerrahi işlem sırasında kistin periton boşluğuna ekimine bağlı olarak gelişir. Bu olguda akut abdomen tablosuyla başvuran bir hastada, tesadüfen teşhis edilen, retrovezikal bölgede lokalize olmuş, alışılmışın dışında bir hidatik kist olgusu sunulmuştur. Endemik bir bölgede karın ağrısıyla başvuran ve tam olarak tanımlanmamış kistik lezyonu olduğundan şüphelenilen olgularda birincil kist hidatik akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Akut batın, apendisitis, kist hidatik, retrovezikal bölge

Unusual localization and coexistence of primary hydatid cyst: a case report

Canan Kocaoğlu1, Çelebi Kocaoğlu2, Ayşe Ilerisoy Yavuz3, Aslan Akın4
1Department of Pediatric Surgery, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
2Department of Pediatrics, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
3Department of Pathology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey
4Department of Radiology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey

Hydatid cysts are zoonotic parasitic infections caused by Echinococcus granulosus. Although witnessed in all body parts, the first and most important locations for this parasite are the liver and lungs. Unusually, hydatid cysts are rarely located in the pelvic region. The majority of such cysts generally develop secondary to spontaneous rupture of an hepatic hydatic cyst or due to surgical inoculation. Incidentally diagnosed in a patient admitted with the picture of acute abdomen, a case of primary hydatid cyst located in retrovesical region, an uncommon localization for hydatid cysts, is presented in this report. In patients admitted with symptoms of abdominal pain in endemic regions, and in those suspected of having unidentified cystic lesions, the unusual localization of a primary hydatid cyst should be considered.

Keywords: Acute abdomen, appendicitis, hydatid cyst, retrovesical region

Canan Kocaoğlu, Çelebi Kocaoğlu, Ayşe Ilerisoy Yavuz, Aslan Akın. Unusual localization and coexistence of primary hydatid cyst: a case report. Turk Pediatri Ars . 2019; 54(3): 192-195

Sorumlu Yazar: Canan Kocaoğlu
LookUs & Online Makale