ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Kronik hastalığı olan çocuklar ve COVID-19 [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 93-94 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.57805

Kronik hastalığı olan çocuklar ve COVID-19

Olcay Evliyaoğlu
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye


Children with chronic disease and COVID-19

Olcay Evliyaoğlu
Division of Pediatric Endocrinology, Department of Pediatrics, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey


Olcay Evliyaoğlu. Children with chronic disease and COVID-19. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 93-94

Sorumlu Yazar: Olcay Evliyaoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale