ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Türk Neonatoloji Derneği sağlıklı term bebeğin beslenmesi rehberi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 128-137 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01813

Türk Neonatoloji Derneği sağlıklı term bebeğin beslenmesi rehberi

Hülya Bilgen1, Nilgün Kültürsay2, Canan Türkyılmaz3
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Sağlıklı yenidoğanlar için en uygun beslenme şeklinin kendi annesi tarafından emzirilmesi ve anne sütünün hem bebek, hem de anneye yararlarının yanısıra toplumlara sosyoekonomik ve çevresel yararları olduğuna dair kanıtlar çok güçlüdür. Dünya Sağlık Örgütü bebeklerin doğumdan itibaren ilk altı ay boyunca, su ve başka sıvı ve katı besinler almadan, sadece anne sütü almalarını, altıncı aydan sonra ek besinlerle beraber emzirmenin iki yaş ve ötesine kadar sürdürülmesini önermektedir.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, emzirme, laktasyon, term bebek

Turkish Neonatal Society guideline on nutrition of the healthy term newborn

Hülya Bilgen1, Nilgün Kültürsay2, Canan Türkyılmaz3
11Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Marmara University, Faculty of Medicine, Pendik Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
22Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Ege University, Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
33Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Gazi University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Research shows strong evidence that breastfeeding offers many health benefits for infants and mothers, as well as potential economic and environmental benefits for communities. The World Health Organization recommends breastfeeding exclusively for up to 6 months of age, with continued breastfeeding along with appropriate complementary foods up to two years of age or beyond.

Keywords: Breast milk, breastfeeding, lactation, term baby

Hülya Bilgen, Nilgün Kültürsay, Canan Türkyılmaz. Turkish Neonatal Society guideline on nutrition of the healthy term newborn. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 128-137

Sorumlu Yazar: Hülya Bilgen
LookUs & Online Makale