ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Çocukluk çağı fasioliyaz olgularımızın klinik özellikleri [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(1): 67-71 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6842

Çocukluk çağı fasioliyaz olgularımızın klinik özellikleri

Gülsüm İclal Bayhan1, Aysegül Taylan Özkan2, Yunus Emre Beyhan3
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları, Van, Türkiye
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü, Çorum, Türkiye
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Bölümü, Van, Türkiye

Fasioliyaz Fasciola hepatica ve F. gigantica’nın neden olduğu bir trematod enfeksiyonudur. Fasciola hepatica Türkiye’de mezoendemiktir. Burada altı çocuk fasioliyaz hastası sunuldu. Dört olgu hepatik fazda, iki olgu biliyer fazdaydı. Tüm hastalarda çeşitli çiğ sebzelerin tüketimi öyküsü vardı. Bir hasta dışında tüm hastalarda eozinofili saptandı. Üç hastada total IgE düzeyi belirgin şekilde yüksek bulundu. Bu hastalarda total IgE düzeyi yüksekliğine eşlik eden eozinofilik lökomoid reaksiyon vardı. Bir hasta dışında tüm hastalarda indirekt hemagglütinasyon testi pozitifti, bu testin negatif bulunduğu hastaya fasioliyazis tanısı uyumlu klinik bulgular ile konuldu. Bir hasta dışında tüm hastalar tek kür triklabendazol tedavisi ile iyileşti. Bir hastada ikinci kür triklabendazol tedavisi gerekti. Triklabendazol tedavisini önerilenden uzun kullanan bir hastada karaciğer enzimlerinde yükselme gözlendi. Bu hasta dışında hiçbir hastada triklabendazole bağlı karaciğer enzimlerinde yükselme saptanmadı. Tüm hastalarımız triklabendazol tedavisi ile tam olarak iyileşti. Sonuç olarak hastaların beslenme alışkanlıkları, eozinofili ve belirgin olarak yükselmiş IgE düzeyleri fasioliyazdan şüphelendirici önemli belirteçlerdir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, eozinofili, Fasciola hepatica, triklabendazol

The clinical characteristics of fascioliasis in pediatric patients

Gülsüm İclal Bayhan1, Aysegül Taylan Özkan2, Yunus Emre Beyhan3
1Department of Pediatric Infection, Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van, Turkey
2Department of Medical Microbiology, Hitit University Faculty of Medicine, Çorum, Turkey
3Department of Parasitology, Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van, Turkey

Fascioliasis is a trematode flatworm infection caused by Fasciola hepatica and F. gigantica. Fasciola hepatica is mesoendemic in Turkey. Six cases of pediatric fascioliasis are presented here. All patients had histories of consumption of various raw vegetables. Four of our patients were at the hepatic phase, and two were at the biliary phase. Except for one patient, all patients had eosinophilia. In three patients, total IgE levels were markedly increased. In these patients, there was an eosinophilic leukomoid reaction accompanied by a high total IgE level. Except for one of our patients, all patients had positive indirect hemagglutination tests. This patient was diagnosed as having fascioliasis with a compatible clinical picture. Except one, all of our patients were completely treated with a single-treatment regimen of triclabendazole; one patient needed re-administration. Only in patient 1, liver enzymes increased after triclabendazole administration because he had taken the medication for longer than prescribed by mistake. The elevation of liver enzymes was not observed in the other patients who received the correct dose. All patients recovered completely with triclabendazole treatment. The patients’ dietary habits, eosinophilia, and markedly elevated IgE levels may be significant predictors for physicians to suspect fascioliasis.

Keywords: Child, eosinophilia, Fasciola hepatica, triclabendazole

Gülsüm İclal Bayhan, Aysegül Taylan Özkan, Yunus Emre Beyhan. The clinical characteristics of fascioliasis in pediatric patients. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(1): 67-71

Sorumlu Yazar: Gülsüm İclal Bayhan, Türkiye
LookUs & Online Makale