ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Çocuk ihmaline bağlı hemorajik şok ansefalopati sendromu gelişen bir olgu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2009; 44(4): 143-145

Çocuk ihmaline bağlı hemorajik şok ansefalopati sendromu gelişen bir olgu

Zahide Yalaki1, M. Ayşin Taşar1, Ülkü Tıraş1, Inci Arıkan2, Ilknur Bostancı1, Yıldız Dallar2
1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Çocuk ihmali ve istismarı dünyada olduğu kadar ülkemizde de çok önemli bir sorundur. Çocuk istismarı, fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve çocuk ihmali şeklinde olabilir. Daha önceden sağlıklı olduğu bildirilen 2,5 aylık bebek, morarma ve nefes alamama yakınması ile acil servise getirildi. Olgunun öyküsü, muayene ve tetkik bulguları ile hemorajik şok ansefalopati sendromu tanısı konuldu. İzlem sonucu spastisite ve görme sorunu gelişti. Çocuk istismarı/ ihmaline uğradığı saptanan bebek, sosyal servise danışıldı ve kurul kararı ile Çocuk Esirgeme Kurumuna verildi.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, çocuk istismarı/ihmali, hemorajik şok ansefalopati

The development of hemorrhagic shock encephalopathy syndrome due to child abuse-a case report

Zahide Yalaki1, M. Ayşin Taşar1, Ülkü Tıraş1, Inci Arıkan2, Ilknur Bostancı1, Yıldız Dallar2
1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Child abuse/neglect is a very important problem in our country as it is in the world. It may be as physical, sexual, psychological abuse and child neglect. A previously healthy baby at the age of 2.5 months was brought to the emergency service with complaints of not breathing and cyanosis. Evaluation of the patient and the history obtained suggested a diagnosis of hemorrhagic shock and encephalopathy syndrome. During the following period, problems of spasticity and vision impairment appeared. The family history of the patient revealed a case of child abuse/neglect and consultation with the social service resulted in a committee decision of transfer of the custody of the baby to the child protection department.

Keywords: Child, child abuse/neglect, hemorrhagic shock encephalopathy

Zahide Yalaki, M. Ayşin Taşar, Ülkü Tıraş, Inci Arıkan, Ilknur Bostancı, Yıldız Dallar. The development of hemorrhagic shock encephalopathy syndrome due to child abuse-a case report. Turk Pediatri Ars . 2009; 44(4): 143-145

Sorumlu Yazar: Zahide Yalaki
LookUs & Online Makale