ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Kronik hastalığı olan çocukların sağlıklı kardeşlerinde yaşam kalitesi değerlendirilmesi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(4): 205-213 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6778

Kronik hastalığı olan çocukların sağlıklı kardeşlerinde yaşam kalitesi değerlendirilmesi

Meltem Dinleyici1, Figen Şahin Dağlı
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Kronik hastalığı olan çocuklarda yaşam kalitesinin belirlenmesi, hastalığın tedavi başarısı ile yakından ilişkilidir. Yaşam kalitesi değerlendirme çalışmaları kronik hastalığı olan birey ile sınırlı kalmamış, hastanın aile bireylerinin de değerlendirilmesi gereklililiğini ortaya çıkarmıştır. Çocuğun kronik hastalık tanısı almasıyla beraber, aile yapısında değişiklikler ortaya çıkmakta, aile içi rollerde değişiklikler olmaktadır. Kronik hastalığı olan çocukların sağlıklı kardeşlerinde yaşam kalitesinde genellikle tümden bir etkilenmenin olduğunu göstermektedir. Sağlıklı kardeşler içe kapanma, saldırganlık, depresyon, kaygı, suçluluk ve izolasyon gibi farklı duygular yaşamaktadırlar. Psikososyal etkilenmenin (kısa süreli ya da tüm yaşamı etkileyen); kronik hastalığın tipi, şiddeti, tanı almasının üzerinden geçen süre, sağlıklı kardeşin yaşı ve cinsiyeti ve sağlıklı kardeşin başa çıkma yetisi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle kronik hastalığı olan çocukların sağlıklı kardeşlerinin yaşam kalitesi ile ilgili daha kapsamlı çalışmalar yapılması önerilmektedir. Bu çocuklara yönelik duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebileceği destek grupları oluşturmanın (özellikle aile destek grupları), çocuğun iyilik halini ve özbenliğini olumlu olarak etkileyebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kronik hastalık, sağlıklı kardeş, yaşam kalitesi

Evaluation of quality of life of healthy siblings of children with chronic disease

Meltem Dinleyici1, Figen Şahin Dağlı
1Department of Pediatrics, Eskişehir Osmangazi University School of Medicine, Eskişehir Turkey
2Department of Pediatrics, Division of Social Pediatrics, Gazi University School of Medicine, Ankara, Turkey

The quality of life determination of children with chronic disease is closely related to treatment success. Quality of life assessment studies revealed that it was not limited to the individual, the quality of life of the family members also had to be assessed. Along with the child being diagnosed with chronic illness, some changes occur in the family structure, and in family roles. Quality of life assessment studies in healthy siblings generally indicate a global influence. These children live in different senses such as closure, aggression, depression, anxiety, guilt, and isolation. Psychosocial impact (short or long-term) of healthy siblings have been associated with disease type, severity, disease duration, age, sex, and ability to cope. Further comprehensive studies among healthy siblings of children with chronic disease about quality of life are needed. Building support groups (especially family support groups) to express feelings and thoughts freely for healthy siblings can positively affect the well-being and self-esteem of the child.

Keywords: Chronic disease, healthy sibling, quality of life

Meltem Dinleyici, Figen Şahin Dağlı. Evaluation of quality of life of healthy siblings of children with chronic disease. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(4): 205-213

Sorumlu Yazar: Meltem Dinleyici, Türkiye
LookUs & Online Makale