ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Hepatosit aktarımı [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2005; 40(4): 

Hepatosit aktarımı

Özlem Durmaz Süoğlu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Karaciğer nakil adayı hastaların giderek artmasına karşın temin edilebilen kadavra organ sayısının yetersiz kalması yeni tedavi arayışlarını doğurmuştur. Hepatosit aktarımı organ bekleyen karaciğer nakil adayları için yeni bir umut kaynağıdır. Çoğu kez organ bağışında kullanılamayan, ya da artan karaciğer bölümlerinden elde edilen hepatosit süspansiyonlarının deri yoluyla karaciğer ya da karaciğer dışı ektopik bölgelere uygulanmasıyla gerçekleştirilen hepatosit aktarımı, akut ve kronik karaciğer yetersizliğinde karaciğernakline köprü oluşturan bir yaklaşım olarak uygulanmaktadır.Son yıllarda karaciğer kaynaklı çeşitli metabolik hastalıkların tedavisine yönelik hepatosit aktarımı uygulamaları da giderek artmıştır. Ciggler Najjar sendromu tip 1, glikojen depo hastalıkları, üre döngüsü bozuklukları, peroksizomal hastalıklar ve faktör VII eksikliğinde hepatosit aktarımı ile bildirilen sonuçlar ümit vericidir. Hücre nakline ilişkin teknik sorunların çözümlenebilirse hepatosit aktarımı karaciğer hastalıklarının yanı sıra metabolik hastalıklar için de geçerli bir tedavi seçeneği oluşturacak gibi gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hepatosit aktarımı, karaciğer nakli, karaciğer yetersizliği, metabolik hastalık

Hepatosit aktarımı

Özlem Durmaz Süoğlu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Karaciğer nakil adayı hastaların giderek artmasına karşın temin edilebilen kadavra organ sayısının yetersiz kalması yeni tedavi arayışlarını doğurmuştur. Hepatosit aktarımı organ bekleyen karaciğer nakil adayları için yeni bir umut kaynağıdır. Çoğu kez organ bağışında kullanılamayan, ya da artan karaciğer bölümlerinden elde edilen hepatosit süspansiyonlarının deri yoluyla karaciğer ya da karaciğer dışı ektopik bölgelere uygulanmasıyla gerçekleştirilen hepatosit aktarımı, akut ve kronik karaciğer yetersizliğinde karaciğernakline köprü oluşturan bir yaklaşım olarak uygulanmaktadır.Son yıllarda karaciğer kaynaklı çeşitli metabolik hastalıkların tedavisine yönelik hepatosit aktarımı uygulamaları da giderek artmıştır. Ciggler Najjar sendromu tip 1, glikojen depo hastalıkları, üre döngüsü bozuklukları, peroksizomal hastalıklar ve faktör VII eksikliğinde hepatosit aktarımı ile bildirilen sonuçlar ümit vericidir. Hücre nakline ilişkin teknik sorunların çözümlenebilirse hepatosit aktarımı karaciğer hastalıklarının yanı sıra metabolik hastalıklar için de geçerli bir tedavi seçeneği oluşturacak gibi gözükmektedir.

Keywords: Hepatosit aktarımı, karaciğer nakli, karaciğer yetersizliği, metabolik hastalık

Özlem Durmaz Süoğlu. Hepatosit aktarımı. Turk Pediatri Ars . 2005; 40(4): 

Sorumlu Yazar: Özlem Durmaz Süoğlu
LookUs & Online Makale