ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Çocuklarda inme etiolojisinde doğal inhibitör eksikliği: üç olgu sunumu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2007; 42(4): 165-169

Çocuklarda inme etiolojisinde doğal inhibitör eksikliği: üç olgu sunumu

Canan Kocaman1, Yüksel Yılmaz1, Cengiz Canpolat2, Ipek Akman3
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Çocukluk çağında inme ender görülmekle birlikte önemli bir hastalık ve ölüm nedenidir. Etiolojik nedenler erişkinlerden oldukça faklıdır. Geçmiş yıllarda çocuklarda inmelerin yaklaşık yarısında etioloji saptanırken, son yıllarda doğal inhibitör eksikliklerinin tanınmasıyla, kalıtsal trombofililerin inme etiolojisindeki yeri ve önemi daha iyi anlaşılmıştır. Etiolojiyi bilmek, seyir ve alevlenmeyi öngörmek açısından önem kazanmaktadır. Bu yazıda doğal inhibitör eksikliği saptanan üç olgu sunularak çocuklarda serebrovasküler hastalık etiolojisinde kalıtsal trombofililerin önemi, tedavisi ve profilaksisi tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Faktör V leiden, heparin, inme, kalıtsal trombofili, protein C, protein S

Hereditary thrombophilia as stroke aetiology in children: three case report

Canan Kocaman1, Yüksel Yılmaz1, Cengiz Canpolat2, Ipek Akman3
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Stroke, a rare condition during childhood, remains to be an important cause of mortality and morbidity. The etiology of stroke in children is different from adults and could be determined only in the half of the cases previously. However, hereditary thrombophilias and coagulation defects have been more commonly identified during last two decades and the importance of the hereditary thrombophilias in the etiology of stroke is better understood. Clarifying the etiology is important to predict the prognosis and prevent recurrences. We report here three patients with hereditary thrombophilias leading stroke and discuss the importance as well as the treatment and prophylaxis of hereditary thrombophilias.

Keywords: Factor V leiden, heparin, hereditary thrombophilia, protein C, protein S, stroke

Canan Kocaman, Yüksel Yılmaz, Cengiz Canpolat, Ipek Akman. Hereditary thrombophilia as stroke aetiology in children: three case report. Turk Pediatri Ars . 2007; 42(4): 165-169

Sorumlu Yazar: Yüksel Yılmaz
LookUs & Online Makale