ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Gebelikte annenin karbamezepin ve valproik asit kullanımına bağlı hipomagnesemi ve çekilme sendromu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2016; 51(2): 114-116 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3142

Gebelikte annenin karbamezepin ve valproik asit kullanımına bağlı hipomagnesemi ve çekilme sendromu

Mehmet Satar1, Kadir Ortaköylü2, Inci Batun2, Hacer Y Yıldızdaş1, Ferda Özlü1, Hüsnü Demir3, Ali Kemal Topaloğlu4
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye

Gebelik döneminde kullanılan ilaçlar fetüsü ve yenidoğanı etkilemektedir. Bu yazıda, gebeliği süresince epilepsi tanısı ile valproik asit ve karbamazepin kullanan bir annenin yenidoğan bebeğinde gözlenen bulgular sunuldu. Olguda bu ilaçların kullanımına bağlı olduğu düşünülen hiponatremi, beslenme sorunu, çekilme sendromu bulguları ile birlikte hipomagnezemi ve 4 mm çapında atriyal septal defekt saptandı. Gebelikte karbamazepin ve valproik asit kullanımına bağlı birçok yan etki bildirilmiştir. Bu ilaçların gebelikteki kullanımlarına bağlı bilinen yan etkilerine ek olarak bilgilerimize göre hipomagnezemi bulgusu daha önce bildirilmemiştir. Bebekte saptanan hipomagnezeminin bu ilaçların kullanımına bağlı olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Çekilme sendromu gebelik, hipomagnesemi, karbamazepin, valproik asit, yenidoğan

Withdrawal syndrome and hypomagnesaemia and in a newborn exposed to valproic acid and carbamazepine during pregnancy

Mehmet Satar1, Kadir Ortaköylü2, Inci Batun2, Hacer Y Yıldızdaş1, Ferda Özlü1, Hüsnü Demir3, Ali Kemal Topaloğlu4
1Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Çukurova University School of Medicine, Adana, Turkey
2Department of Pediatrics, Çukurova University School of Medicine, Adana, Turkey
3Division of Pediatric Cardiology, Department of Pediatrics, Çukurova University School of Medicine, Adana, Turkey
4Division of Pediatric Endocrinology, Department of Pediatrics, Çukurova University School of Medicine, Adana, Turkey

The usage of drugs during pregnancy affect the fetus and the newborn. In this report, we present findings from a newborn baby, whose mother was epileptic, and was under the treatment of valproic acid and carbamazepine during pregnancy. We have found symptoms of withdrawal syndrome, hyponatremia and feeding problem, which was most probably related to exposure to the mentioned drugs. We have also diagnosed hypomagnesaemia and atrial septal defect 4 milimeters in diameter. There are already many reports about the side effects of valproic acid and carbamazepine usage during pregnancy. To the best of our knowledge, hypomagnesaemia has not yet been reported as a side effect. We think that hypomagnesaemia is also related to the usage of antiepileptics.

Keywords: Carbamazepine, hypomagnesaemia, newborn, pregnancy, valproic acid withdrawal syndrome

Mehmet Satar, Kadir Ortaköylü, Inci Batun, Hacer Y Yıldızdaş, Ferda Özlü, Hüsnü Demir, Ali Kemal Topaloğlu. Withdrawal syndrome and hypomagnesaemia and in a newborn exposed to valproic acid and carbamazepine during pregnancy. Turk Pediatri Ars . 2016; 51(2): 114-116

Sorumlu Yazar: Mehmet Satar, Türkiye
LookUs & Online Makale