ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Çocuklarda konjonktivitler [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 237-243 | DOI: 10.4274/tpa.927

Çocuklarda konjonktivitler

Muhittin Taşkapılı, Melike Balıkoğlu Yılmaz
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, İstanbul, Türkiye

Konjonktivitler çocuklukta sık karşılaşılan bir durumdur. Genellikle selim etiolojiye ve kendiliğinden iyileşen bir seyre sahiptirler. Konjonktivitler enfeksiyon veya enfeksiyon dışı nedenlerle oluşmaktadır. Enfeksiyona bağlı olanlar bakteriyel ve viral konjonktivitler; enfeksiyon dışı olanlar alerjik ve kimyasal konjonktivitlerdir. Tanı klinik belirti ve bulgulara göre konulmalıdır. Etkene göre de tedavi uygulanmalıdır. Bu derlemede çocuklarda konjonktivitlerin etiolojisi, tanısı, seyri ve tedavisi anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Alerjik konjonktivit, bakteriyel konjonktivit, çocuk, viral konjonktivit

Pediatric conjunctivitis

Muhittin Taşkapılı, Melike Balıkoğlu Yılmaz
Bağcılar Education and Research Hospital, Opthalmology Clinic, İstanbul, Turkey

Pediatric conjunctivitis is a common condition in childhood. It has often benign etiology and a self-limited course. Conjunctivitis may occur due to infectious and non infectious causes. Infectious causes include bacterial and viral conjunctivitis; noninfectious causes include allergic and chemical conjunctivitis. The diagnosis should be done according to clinical symptoms and findings. Also the treatment should be applied according to causes. In this review; the etiology, diagnosis, course and treatment of pediatric conjunctivitis will be described.

Keywords: Allergic conjunctivitis, bacterial conjunctivitis, child, viral conjunctivitis

Muhittin Taşkapılı, Melike Balıkoğlu Yılmaz. Pediatric conjunctivitis. Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 237-243

Sorumlu Yazar: Muhittin Taşkapılı
LookUs & Online Makale