ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Yenidoğan yoğun bakım biriminde COVID-19 yönetimi: Türk Neonatoloji Derneği önergesi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 86-92 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.43788

Yenidoğan yoğun bakım biriminde COVID-19 yönetimi: Türk Neonatoloji Derneği önergesi

Ömer Erdeve1, Merih Çetinkaya2, Ahmet Yağmur Baş3, Nejat Narlı4, Nuray Duman5, Mehmet Vural6, Esin Koç7
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Yıldırım Beyazit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye
5Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
6İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
7Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Yenidoğanlar, bağışıklık sisteminin immatüritesi ve anne-fetal vertikal ya da damlacık yolu ile bulaş nedenlerinden dolayı yeni koronavirüse (SARS-CoV-2) özellikle duyarlıdırlar. Virüsten etkilenecek muhtemel bireyler için perinatal-neonatal üniteler yakın iletişim içerisinde olmalı ve ortak hareket etmelidirler. Yenidoğan yoğun bakım birimleri koronavirüs 2019 hastalığı (COVID-19) için acil eylem planlamalarını en kısa sürede hazırlamalıdırlar. Yenidoğan yoğun bakım birimlerinin COVID-19 epidemisi sırasındaki acil eylem planları o anki tanı, izolasyon ve tedavi ile ilgili bilgiler, eldeki ekipman ve personel durumu ve personel ile ailelerin psikososyal gereksinimleri gözetilerek hazırlanmalıdır. Türk Neonatoloji Derneği, COVID-19 pandemisi konusunda günümüze kadar olan verileri derleyerek yenidoğanlarda SARS-CoV-2 enfeksiyonu ve ünitelerde salgına yönelik bir önerge hazırlamıştır. Bu önergenin, sağlık çalışanlarına değerli bilgiler sunmasına ve bu mücadelede kendilerini yalnız hissetmemelerine yardımcı olmasını umuyoruz. Günümüz şartlarında kim olursak olalım kaynaklarımızı, tecrübelerimizi ve öğrendiklerimizi paylaşmak kazanmak için tek şansımız olarak gözükmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, koronavirus, rehber, SARS-CoV-2, yenidoğan yoğun bakım birimi, yenidoğan

The Turkish Neonatal Society proposal for the management of COVID-19 in the neonatal intensive care unit

Ömer Erdeve1, Merih Çetinkaya2, Ahmet Yağmur Baş3, Nejat Narlı4, Nuray Duman5, Mehmet Vural6, Esin Koç7
1Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Division of Neonatology, Department of Pediatrics, University of Health Science Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Yıldırım Beyazit University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
4Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Çukurova University Faculty of Medicine, Adana, Turkey
5Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
6Division of Neonatology, Department of Pediatrics, İstanbul Cerrahpaşa University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
7Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Due to immaturity of immune function and the possibility of mother-fetal vertical and aerosol transmissions, neonates are particularly susceptible to the new coronavirus (SARS-CoV-2). Perinatal-neonatal departments should cooperate closely and take integrated approaches, and neonatal intensive care units (NICU) should prepare emergency plans for the coronavirus disease 2019 (COVID-19) as far as possible, so as to ensure the optimal management and treatment of potential victims. During the epidemic of COVID-19, the emergency response plan for the NICU should be based on the actual situation, including diagnosis, isolation, and treatment, as well as available equipment and staffing, and take into account the psychosocial needs of the families and neonatal care staff. In this context of the COVID-19 pandemic, the Turkish Neonatal Society has proposed a protocol with the evidence available at the time of preparation to handle neonates with SARS-CoV-2 infections and outbreaks in NICUs. We hope that this proposal can provide valuable information so medical workers do not have to enter the battlefield alone. At this moment, sharing resources, experiences and lessons, regardless of who you are, is our only chance to win.

Keywords: Coronavirus, COVID-19, guideline, neonatal intensive care unit, newborn, SARS-CoV-2

Ömer Erdeve, Merih Çetinkaya, Ahmet Yağmur Baş, Nejat Narlı, Nuray Duman, Mehmet Vural, Esin Koç. The Turkish Neonatal Society proposal for the management of COVID-19 in the neonatal intensive care unit. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 86-92

Sorumlu Yazar: Ömer Erdeve, Türkiye
LookUs & Online Makale