ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Kronik rekürren multifokal osteomyelit: olgu sunumu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . Baskıdaki Makaleler: TPA-39306 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6590

Kronik rekürren multifokal osteomyelit: olgu sunumu

Esma Altınel Açoğlu1, Meltem Akçaboy1, Yasemin Taşçı Yıldız2, Nedim C M Gülaldı3, Eyüp Sarı1, Pelin Zorlu1, Saliha Şenel1
1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Bölümü, Ankara, Türkiye
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
3Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Bölümü, Ankara, Türkiye

Kronik rekürren multifokal osteomyelit nadir görülen, otoinflamatuar, immün bozukluktur. Aseptik osteomyelitle ilişkili tekrarlayan inflamatuar kemik ağrıları ile seyredebilmektedir. Tanı gecikmesi durumunda persistan semptomlara veya eklem hasarına neden olarak hayat kalitesini olumsuz etkilemektedir. Burada iki aydır olan sol kalça ve sağ diz ağrısı ile başvuran ve ileri değerlendirme sonucu kronik rekürren multifokal osteomyelit tanısı alan 16 yaşında erkek hasta sunulmuştur. İbuprofen tedavisine yanıt alınamaması üzerine başlanan prednisolon ve metotreksat tedavileri ile iyileşme sağlanmıştır. Eklem şikayetleri ile başvuran hastalarda, klinik ve radyolojik olarak kemik lezyonlarının saptanması halinde, herhangi bir mikroorganizma üretilememesi ve antibiyotik tedavisine yanıt alınamaması durumunda ayırıcı tanıda kronik rekürren multifokal osteomyelit mutlaka düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Artralji, artrit, kronik rekürren multifokal osteomyelit

Chronic recurrent multifocal osteomyelitis: a Case report

Esma Altınel Açoğlu1, Meltem Akçaboy1, Yasemin Taşçı Yıldız2, Nedim C M Gülaldı3, Eyüp Sarı1, Pelin Zorlu1, Saliha Şenel1
1Department of Pediatrics, Dr. Sami Ulus Maternity and Children's Health and Diseases Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Radiology, Dr. Sami Ulus Maternity and Children's Health and Diseases Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Nuclear Medicine, Dr. Sami Ulus Maternity and Children's Health and Diseases Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Chronic recurrent multifocal osteomyelitis is a rare, autoinflammatory, immunological disorder. Aseptic osteomyelitis may be associated with recurrent inflammatory bone pain. Incase of a delay in diagnosis, persistent symptoms or joint damage has a negative impact on the quality of life. Here in we report a 16-year-old male patient who has presented with left hip and right knee pain for two months and diagnosed as chronic recurrent multifocal osteomyelitis. Improvement was achieved with prednisolone and methotrexate treatments initiated upon failure to respond to ibuprofen therapy. Chronic recurrent multifocal osteomyelitis should be considered in the differential diagnosis of the patients presenting with joint compalints and having radiological bone lesions with no microorganisms and without the response to antibiotic therapy.

Keywords: Arthralgia, arthritis, chronic recurrent multifocal osteomyelitisSorumlu Yazar: Esma Altınel Açoğlu
LookUs & Online Makale