ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Demir eksikliği anemisi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2009; 44(1): 14-18

Demir eksikliği anemisi

Inci Yıldız
Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye

Demir eksikliği anemisi dünyada en sık ve en yaygın olarak görülen anemidir. Özellikle süt çocukları ve genç kızlarda daha sık gözlenir. Etioloji değişiklik göstermekle birlikte, sıklıkla demirden fakir beslenme, kan kayıpları ve emilim bozuklukları sonucu gelişir. Çocuklarda solukluk, kardiovasküler ve nörolojik belirtiler, pika, kaşık tırnak, glossit, angüler stomatit gibi epitel değişiklikleri gibi belirtiler ile kendini gösterir. Tedavi oral veya parenteral demir ile yapılır.

Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği, pediatrik, tanı, tedavi

Iron deficiency anemia

Inci Yıldız
Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye

Iron deficiency anemia is the most frequent and widespread anemia around the world. Its prevalence is increased in infants and adolescent girls. The etiologic factors may vary but anemia is essentially related to iron-deficient nutrition, blood loss and malabsorption. Children may have paleness, cardiovascular and neurologic impacts of anemia, pica, epithelial changes as koilonychia, glossitis, angular stomatitis. Treatment is by oral or parenteral supplementation of iron.

Keywords: Diagnosis, iron deficiency, pediatric, treatment

Inci Yıldız. Iron deficiency anemia. Turk Pediatri Ars . 2009; 44(1): 14-18

Sorumlu Yazar: Inci Yıldız
LookUs & Online Makale