ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Ulusal yenidoğan rehberlerinden uluslararası uzlaşılara uzanmak [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 1-2 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01823

Ulusal yenidoğan rehberlerinden uluslararası uzlaşılara uzanmak

Ömer Erdeve1, Mehmet Vural2, Nuray Duman3, Nurullah Okumuş4, Fahri Ovalı5, Eren Özek6, Esin Koç7
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara, Türkiye
5Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
6Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
7Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Ankara, Türkiye


From national neonatal guidelines to international consensus

Ömer Erdeve1, Mehmet Vural2, Nuray Duman3, Nurullah Okumuş4, Fahri Ovalı5, Eren Özek6, Esin Koç7
1Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Ankara University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Division of Neonatology, Department of Pediatrics, İstanbul University, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
4Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Sağlık Bilimleri University, Faculty of Medicine, Dr. Sami Ulus Maternity and Children’s Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
5Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Medeniyet University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
6Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Marmara University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
7Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Gazi University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey


Ömer Erdeve, Mehmet Vural, Nuray Duman, Nurullah Okumuş, Fahri Ovalı, Eren Özek, Esin Koç. From national neonatal guidelines to international consensus. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 1-2

Sorumlu Yazar: Ömer Erdeve
LookUs & Online Makale