ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Çocuklarda ileri yaşam desteği (ÇİLYAD) kurslarının erken dönem değerlendirilmesi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2010; 45(3): 268-271 | DOI: 10.4274/tpa.45.268

Çocuklarda ileri yaşam desteği (ÇİLYAD) kurslarının erken dönem değerlendirilmesi

Aytuğ Atıcı1, Ertan Mert2, Şebnem Atıcı3, Olgu Hallıoğlu1, Dinçer Avlan4, Selda Polat1, Murat F. Soyal5, Fulya Kaya6, Çetin Okuyaz1, Handan Birbiçer3, Ali Naycı4, Turgut Arpacı5, Ali Haydar Turhan1, Bayram A. Güvelioğlu8, Zeki Tantoğlu5
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
5İl Ambulans Servisi, Mersin, Türkiye
6Devlet Hastanesi, Adana, Türkiye
7Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Adana, Türkiye
8Devlet Hastanesi, Mersin, Türkiye

Mersin ilinde 2004-2008 yılları arasında çocuk sağlığı ile ilgili doktorlara uygulanan “Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD)” kurslarının değerlendirilerek daha verimli bir şekilde yapılandırılmasını sağlamak. Yedi kursa ait veriler geriye dönük olarak incelendi. Eğitim öncesi ve sonrasında katılımcılara uygulanan test sınavı sonuçları karşılaştırıldı. İstatistiksel olarak p<0,05 önemli kabul edildi. Kurslara 150 pratisyen hekim katıldı. Eğitim öncesi ve sonrası sonuçlar karşılaştırıldığında kurs sonrası değerler kurs öncesi değerlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek idi (p<0,001). Kurs içeriğindeki sekiz konuya ait veriler ise ayrıca incelendiğinde, her konu için kurs sonrası değerler kurs öncesi değerlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,05). Kurslara katılan hekimlerin kurs öncesindeki bilgilerinin çocuklara ileri yaşam desteği sağlamada yetersiz olduğu saptanmıştır. Kurs sonrasında ulaşılan başarı kursun verimliliğini göstermektedir. Bu durum ÇİLYAD kurslarının yaygınlaştırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Uzak dönem değerlendirmeleri yapılarak kurs etkinliğinin ne süreyle devam ettiği saptanmalı ve güncelleme kursları yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, ileri yaşam desteği, yeniden canlandırma

Early evaluation of pediatric advanced life support courses in children

Aytuğ Atıcı1, Ertan Mert2, Şebnem Atıcı3, Olgu Hallıoğlu1, Dinçer Avlan4, Selda Polat1, Murat F. Soyal5, Fulya Kaya6, Çetin Okuyaz1, Handan Birbiçer3, Ali Naycı4, Turgut Arpacı5, Ali Haydar Turhan1, Bayram A. Güvelioğlu8, Zeki Tantoğlu5
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
4Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
5İl Ambulans Servisi, Mersin, Türkiye
6Devlet Hastanesi, Adana, Türkiye
7Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Adana, Türkiye
8Devlet Hastanesi, Mersin, Türkiye

To evaluate “Advanced Life Support Courses in Children” (Çocuklarda ‹leri Yaflam Deste¤i-NjLYAD) which were carried out in Mersin between 2004-2008 and to reconstitute the courses more profitably. The data about seven courses were evaluated retrospectively. The results of pretraining and posttraining tests were compared, p<0.05 value was accepted as significant. 150 practitioners joined the courses. When the pretraining and posttraining test results were compared, the posttraining test results were significantly higher than the pretraining results (p<0.001). While the data of the eight topics available in the course content were evaluated separately, the posttraining test results were found to be statistically better than the pretest results in every topic (p<0.05). It was determined that the knowledge of the doctors about pediatric advanced life support were deficient before joining the courses. The increased success rate after the training is showing the efficiency the courses. This situation is putting forward the necessity of proliferation of these courses. Long term evaluations should be done to determine the duration of effectiveness and updating of the courses.

Keywords: Child, advanced life support, resuscitation

Aytuğ Atıcı, Ertan Mert, Şebnem Atıcı, Olgu Hallıoğlu, Dinçer Avlan, Selda Polat, Murat F. Soyal, Fulya Kaya, Çetin Okuyaz, Handan Birbiçer, Ali Naycı, Turgut Arpacı, Ali Haydar Turhan, Bayram A. Güvelioğlu, Zeki Tantoğlu. Early evaluation of pediatric advanced life support courses in children. Turk Pediatri Ars . 2010; 45(3): 268-271

Sorumlu Yazar: Selda Polat
LookUs & Online Makale