ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Çocuk yaş grubunda erken lokalize Lyme hastalığı: olgu sunumu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2019; 54(4): 264-266 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.34356

Çocuk yaş grubunda erken lokalize Lyme hastalığı: olgu sunumu

Müge Baykan, İlknur Çağlar, Süleyman Nuri Bayram, ilker devrim
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, İzmir, Türkiye

Lyme hastalığı, Borrelia cinsi spiroketlerin etken olduğu bir hastalıktır. Erken tanısı deri bulgularının tanınmasına bağlıdır. Bu bulgular tüm olguların yaklaşık %80’inde görülmektedir. Eritema migrans, en yaygın görülen deri bulgusudur. Serolojik testler klinik tanının desteklenmesi için kullanılabilir. Bu yazıda, kliniğimize sağ omzunda kızarıklık yakınması ile başvuran ve erken lokalize Lyme hastalığı tanısı alan altı yaşında bir kız hasta sunuldu. Kızarıklıktan yedi gün önce kene tutunması öyküsü vardı ve deri bulgusu eritema migrans ile uyumlu idi. Serolojik tetkikleri de Lyme hastalığı ile uyumlu saptandı. Sefuroksim tedavisi ile hastanın deri bulguları tamamen kayboldu; izleminde ek yakınma ya da hastalık bulgusu gözlenmedi. Geç evre Lyme hastalığının tanı ve tedavisinin zor olması nedeniyle; hastalığın erken belirtilerini tanımak, hızlı tanı ve tedavi ile uzun dönem ardsorunlarını önlemek açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Borrelia burgdorferi, eritema migrans; Lyme hastalığı

Early localized Lyme disease in a pediatric patient: case report

Müge Baykan, İlknur Çağlar, Süleyman Nuri Bayram, ilker devrim
Department of Pediatric Infectious Diseases, Dr. Behçet Uz Children’s Diseases and Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

Lyme disease is an illness caused by species of Borrelia spirochetes. Early diagnosis of lyme disease depends on the recognition of skin findings, which are seen in almost 80% of all cases. Erythema migrans is the most common skin lesion. Serologic tests can be used to support the clinical diagnosis. In this article, we report a six-year-old girl who was diagnosed as having early localized lyme disease, who presented with a rash on her right shoulder. The lesion was found consistent with erythema migrans. She had a history of tick bite seven days before the onset of the rash. Serologic test results were also consistent with lyme disease. Her skin lesion disappeared with cefuroxime treatment, and no additional symptoms or pathologic findings were observed on follow-up. Recognizing early signs is important for prompt diagnosis and treatment to prevent long-term complications because the diagnosis and treatment of late-stage lyme disease can be challenging.

Keywords: Borrelia burgdorferi, erythema migrans; Lyme disease

Müge Baykan, İlknur Çağlar, Süleyman Nuri Bayram, ilker devrim. Early localized Lyme disease in a pediatric patient: case report. Turk Pediatri Ars . 2019; 54(4): 264-266

Sorumlu Yazar: İlknur Çağlar, Türkiye
LookUs & Online Makale