ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Rubella ansefaliti olgularımızda klinik, laboratuvar, radyolojik bulgular ve klinik seyirin değerlendirilmesi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2005; 40(4): 

Rubella ansefaliti olgularımızda klinik, laboratuvar, radyolojik bulgular ve klinik seyirin değerlendirilmesi

Gönül Tanır1, Cumhur Aydemir2, Meda Konkolot3, Deniz Yüksel4, Nesrin Şenbil5
1Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, Ankara
2Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
4Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara,Türkiye
5Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Bölümü

Rubella hafif seyirli kendini-sınırlayan viral bir hastalıktır. Akut ansefalit, rubella olgularının yaklaşık %0,02’sinde ve genellikle döküntü başlangıcının ilk 4 günü içinde ortaya çıkar. Bu çalışma rubella ansefaliti olgularımızın klinik seyrinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Bu çalışmada 6 aylık sürede arka arkaya başvuran 9 rubella ansefalitli olgunun klinik, beyin omurilik sıvısı, kraniyal bilgisayarlı tomografi, elektroensefalografi bulguları ve klinik gidişi incelendi. Dokuz olguda rubella ansefaliti tanısı serolojik olarak doğrulandı. Döküntü başlangıcından sonra sinir sistemi bulguları 2 - 15 gün (ortanca 2 gün) içinde gelişti. Rubella ansefalitli dokuz olgu, başvuruda klinik tablosu ağır ansefalitle uyumlu olmasına rağmen ölüm ya da erken sinir sistemi sekeli ile sonuçlanmadı. Rubella ansefaliti, rubella aşısının rutin olarak yapılmadığı ülkemizoe, döküntüsü olan veya olmayan ansefalit olgularının ayırıcı tanısında yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ansefalit, çocuk, rubella

Rubella ansefaliti olgularımızda klinik, laboratuvar, radyolojik bulgular ve klinik seyirin değerlendirilmesi

Gönül Tanır1, Cumhur Aydemir2, Meda Konkolot3, Deniz Yüksel4, Nesrin Şenbil5
1Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, Ankara
2Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
4Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara,Türkiye
5Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Bölümü

Rubella hafif seyirli kendini-sınırlayan viral bir hastalıktır. Akut ansefalit, rubella olgularının yaklaşık %0,02’sinde ve genellikle döküntü başlangıcının ilk 4 günü içinde ortaya çıkar. Bu çalışma rubella ansefaliti olgularımızın klinik seyrinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Bu çalışmada 6 aylık sürede arka arkaya başvuran 9 rubella ansefalitli olgunun klinik, beyin omurilik sıvısı, kraniyal bilgisayarlı tomografi, elektroensefalografi bulguları ve klinik gidişi incelendi. Dokuz olguda rubella ansefaliti tanısı serolojik olarak doğrulandı. Döküntü başlangıcından sonra sinir sistemi bulguları 2 - 15 gün (ortanca 2 gün) içinde gelişti. Rubella ansefalitli dokuz olgu, başvuruda klinik tablosu ağır ansefalitle uyumlu olmasına rağmen ölüm ya da erken sinir sistemi sekeli ile sonuçlanmadı. Rubella ansefaliti, rubella aşısının rutin olarak yapılmadığı ülkemizoe, döküntüsü olan veya olmayan ansefalit olgularının ayırıcı tanısında yer almalıdır.

Keywords: Ansefalit, çocuk, rubella

Gönül Tanır, Cumhur Aydemir, Meda Konkolot, Deniz Yüksel, Nesrin Şenbil. Rubella ansefaliti olgularımızda klinik, laboratuvar, radyolojik bulgular ve klinik seyirin değerlendirilmesi. Turk Pediatri Ars . 2005; 40(4): 

Sorumlu Yazar: Gönül Tanır
LookUs & Online Makale