ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
İmmün yetmezliği bulunmayan 10 aylık bir kız bebekte renal miçetomalar [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 210-212 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.33340

İmmün yetmezliği bulunmayan 10 aylık bir kız bebekte renal miçetomalar

Anastasia Gkampeta1, Maria Stamou1, Charalampos Antachopoulos2, Elpida Simeoforidou1, Athena Pantoleon3, Nikoleta Lazaridou1, Andreas Giannopoulos1
1Selanik Aristo Üniversitesi, 2. Pediatri Bölümü, AHEPA Hastanesi, Selanik, Yunanistan
2Selanik Aristo Üniversitesi, 3. Pediatri Bölümü, Hippokrasyon Genel Hastanesi, Selanik, Yunanistan
3Selanik Aristo Üniversitesi, Radyoloji Bölümü, “AHEPA” Genel Hastanesi, Selanik, Yunanistan

Candida albicans enfeksiyonu üriner sistemin en sık görülen ve en patojen mantar enfeksiyonudur. Üriner sistemde mantar enfeksiyonları, bakteriyel enfeksiyonlara göre daha az sık ortaya çıkmasına rağmen, son dekadlarda, bunların insidansları artmıştır. Prematürite, parenteral beslenme, kortikosteroidler, bağışıklık sistemini baskılayan faktörler, cerrahi işlemler ve uzun süre antibiyotik tedavisi, sık görülen predispozan faktörlerdir. Burada, bilateral vezikoüreteral reflü için yapılan cerrahi tedavi sonrasında kandida enfeksiyonu geliştiren ve immün yetmezliği bulunmayan 10 aylık bir kız bebekte saptanan kandidal renal miçetoma vakasını bildiriyoruz. Renal kandidiazis, flukonazol ve ekinokandin ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. İmmün yetmezliği bulunmayan hastalarda miçetomalar veya mantar topları çok nadir görülür. Bildiğimiz kadarı ile, bu vaka bildirimi, immün yetmezliği bulunmayan pediatrik hastalarda ortaya çıkan miçetomalarla ilgili ikinci vaka bildirimidir.

Anahtar Kelimeler: Candida albicans, kandidemi, miçetomalar, renal

Renal mycetomas in a 10-month-old female infant without immunodeficiency

Anastasia Gkampeta1, Maria Stamou1, Charalampos Antachopoulos2, Elpida Simeoforidou1, Athena Pantoleon3, Nikoleta Lazaridou1, Andreas Giannopoulos1
12nd Pediatric Department, Aristotle University of Thessaloniki, AHEPA Hospital, Thessaloniki, Greece
23rd Pediatric Department, Aristotle University of Thessaloniki, Hippokration General Hospital, Thessaloniki, Greece
3Department of Radiology, Aristotle University of Thessaloniki, “AHEPA’’ General Hospital, Thessaloniki, Greece

Candida albicans is the most prevalent and pathogenic fungal infection of the urinary tract. Although fungal urinary tract infections occur less frequently than bacterial infections, their incidence has increased during the last decades. Prematurity, parenteral nutrition, corticosteroids, immunosuppressive factors, surgical procedures, and prolonged antibiotic therapy are common predisposing factors. We report a case of candidal renal mycetomas in a 10-month-old female infant without immunodeficiency who developed candidal infection after surgical treatment for bilateral vesico-ureteric reflux. The renal candidiasis was treated successfully with fluconazole and echinocandin. The occurrence of mycetomas or fungus balls in patients who are immunocompetent is extremely rare. To the best of our knowledge, this is the second case report of mycetomas occurring in immunocompetent pediatric patients.

Keywords: Candida albicans, candidemia, mycetomas, renal

Anastasia Gkampeta, Maria Stamou, Charalampos Antachopoulos, Elpida Simeoforidou, Athena Pantoleon, Nikoleta Lazaridou, Andreas Giannopoulos. Renal mycetomas in a 10-month-old female infant without immunodeficiency. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(2): 210-212

Sorumlu Yazar: Anastasia Gkampeta, Greece
LookUs & Online Makale