ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Akut romatizmal ateşli olguda tam atriyoventriküler bloğa bağlı senkop ve geçici kalp pili ile tedavisi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . Baskıdaki Makaleler: TPA-33255 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4014

Akut romatizmal ateşli olguda tam atriyoventriküler bloğa bağlı senkop ve geçici kalp pili ile tedavisi

Mustafa Argun1, Ali Baykan2, Abdullah Özyurt2, Özge Pamukçu2, Kazım Üzüm2, Nazmi Narin1
1Necip Fazıl Devlet Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği, Kahramanmaraş,Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye

Akut romatizmal ateşin akut fazında birçok ritim ve ileti bozuklukları görülebilmektedir. Bu hastalıkta en sık görülen ileti bozukluğu, aynı zamanda tanı ölçütlerinde minör bulgu da olan birinci derece atriyoventriküler bloktur. İleti yollarında ciddi etkilenmenin olduğu tam atriyoventriküler blok ise dizinde çok az sayıda olguda bildirilmiştir. On beş yaşında erkek hastaya tam atriyoventriküler bloğun neden olduğu senkop nedeniyle geçici kalp pili tedavisi uygulandı. Antienflamatuvar tedavinin üçüncü gününde, tam atrioventriküler bloğun düzelmesi üzerine geçici kalp pili tedavisine son verildi. Edinsel tam atriyoventriküler blok nedeni olarak, akut romatizmal ateş akılda tutulmalıdır. Antienflamatuvar tedavi ile akut romatizmal ateşte görülen ileti bozukları düzelmektedir. Geçici kalp pili tedavisi, geçici semptomatik tam atriyoventriküler bloklu hastalarda endikedir.

Anahtar Kelimeler: Akut romatizmal ateş, geçici kalp pili, tam atriyoventriküler blok

Syncope due to complete atrioventricular block and treatment with a transient pacemaker in acute rheumatic fever: A case report

Mustafa Argun1, Ali Baykan2, Abdullah Özyurt2, Özge Pamukçu2, Kazım Üzüm2, Nazmi Narin1
1Department of Pediatric Cardiology, Necip Fazıl State Hospital, Kahramanmaraş, Turkey
2Division of Pediatric Cardiology, Department of Pediatrics, Erciyes University School of Medicine, Kayseri, Turkey

Various rhythm and connection disorders can be seen in the acute phase of acute rheumatic fever. First degree atrioventricular block, one of the minor signs of acute rheumatic fever, is the most common connection disturbance in this disease. Complete atrioventricular block, which seriously affects the conduction pathways, is rare in the literature. A 15-year-old boy was admitted because of syncope caused by complete atrioventricular block and a temporary pacemaker was employed because of symptomatic complete atrioventricular block. The transient pacemaker treatment was terminated due to recovery of complete atrioventricular block on the third day of antiinflammatory treatment. Acute rheumatic fever should be kept in mind as a possible cause of acquired complete atrioventricular block. Connection disturbances in acute rheumatic fever improve with antiinflammatory treatment. Transient pacemaker treatment is indicated for patients with symptomatic transient complete atrioventricular block.

Keywords: Acute rheumatic fever, complete atrioventricular block, transient pacemakerSorumlu Yazar: Mustafa Argun
LookUs & Online Makale