ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Perinatal asfiksili yenidoğanlarda elektroensefalorgrafi bulgularının ve seyrinin değerlendirilmesi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2005; 40(4): 

Perinatal asfiksili yenidoğanlarda elektroensefalorgrafi bulgularının ve seyrinin değerlendirilmesi

Osman Karagün1, Ismail Hamdi Kara2, Süber Dikici3, Celal Devecioğlu1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Diyarbakır
3Diyarbakır Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Dyarbakır

Hipoksik iskemik ansefalopatili yenidoğanlarda standart elektroansefalogramın (EEG), hastalığın seyrini belirlemedeki değerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirildi. Bu çalışmada, perinatal asfiksi tanısıyla yatırılmış, 31 yenidoğan (37-42 gebelik ha ftası) çalışma kapsamına alındı. Elektroansefalogram doğumdan sonraki ilk 48 saat içinde mümkün olan en kısa zamanda çekildi.Olgularımızı EEG’ye göre 4 grupta inceledik. 1. normal veya hafif anormal, 2. orta, 3. oldukça anormal, ve 4. aşırı anormal EEG. Ek olarak yenidoğanlar, Sarnat ve Sarnat sınıflamasına göre, Amiel-Tison klinik ölçütleri kullanılarak hafif, orta ve ağır olmak üzere üç sınıfa ayrıldılar. Çalışmamızdaki istenmeyen sonuç oranı % 35,5 (n=11) idi. Grup IV-EEG bulgusu içeren ve klinik olarak Evre III olan üç yenidoğan kaybedildi. Grup III-EEG bulgusu olan 14 yenidoğandan klinik olarak Evre III’te yer alan dördü öldü. Grup I ve Evre I’de yer alan yenidoğanların hiçbirinde sekel ve ölüm görülmedi. Ölüm ve sekel ile EEG bozukluğunun derecesi arasında yüksek düzeyde ilişki vardı (r=0,65; P<0,0001). Elektroansefalogram duyarlılığı %95,5;özgüllüğü ise %80 idi. Orta derecede EEG bozukluğu görülen yenidoğanlar normal EEG’li yenidoğanlarla karşılaştırıldığında 25 kat daha fazla istenmeyen sonuç sıklığına sahip iken, bu sıklık ileri derecede anormal EEG bulgusu olan yenidoğanlarla karşılaştırıldığında 54 kat daha fazlaydı. Sonuç olarak, EEG, asfiksik yenidoğanlarda önemli bir değere sahiptir ve yüksek bir duyarlılık ve ögüllük gösterir.

Anahtar Kelimeler: Perinatal asfiksi, seyir, standart EEG

Perinatal asfiksili yenidoğanlarda elektroensefalorgrafi bulgularının ve seyrinin değerlendirilmesi

Osman Karagün1, Ismail Hamdi Kara2, Süber Dikici3, Celal Devecioğlu1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Diyarbakır
3Diyarbakır Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Dyarbakır

Hipoksik iskemik ansefalopatili yenidoğanlarda standart elektroansefalogramın (EEG), hastalığın seyrini belirlemedeki değerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirildi. Bu çalışmada, perinatal asfiksi tanısıyla yatırılmış, 31 yenidoğan (37-42 gebelik ha ftası) çalışma kapsamına alındı. Elektroansefalogram doğumdan sonraki ilk 48 saat içinde mümkün olan en kısa zamanda çekildi.Olgularımızı EEG’ye göre 4 grupta inceledik. 1. normal veya hafif anormal, 2. orta, 3. oldukça anormal, ve 4. aşırı anormal EEG. Ek olarak yenidoğanlar, Sarnat ve Sarnat sınıflamasına göre, Amiel-Tison klinik ölçütleri kullanılarak hafif, orta ve ağır olmak üzere üç sınıfa ayrıldılar. Çalışmamızdaki istenmeyen sonuç oranı % 35,5 (n=11) idi. Grup IV-EEG bulgusu içeren ve klinik olarak Evre III olan üç yenidoğan kaybedildi. Grup III-EEG bulgusu olan 14 yenidoğandan klinik olarak Evre III’te yer alan dördü öldü. Grup I ve Evre I’de yer alan yenidoğanların hiçbirinde sekel ve ölüm görülmedi. Ölüm ve sekel ile EEG bozukluğunun derecesi arasında yüksek düzeyde ilişki vardı (r=0,65; P<0,0001). Elektroansefalogram duyarlılığı %95,5;özgüllüğü ise %80 idi. Orta derecede EEG bozukluğu görülen yenidoğanlar normal EEG’li yenidoğanlarla karşılaştırıldığında 25 kat daha fazla istenmeyen sonuç sıklığına sahip iken, bu sıklık ileri derecede anormal EEG bulgusu olan yenidoğanlarla karşılaştırıldığında 54 kat daha fazlaydı. Sonuç olarak, EEG, asfiksik yenidoğanlarda önemli bir değere sahiptir ve yüksek bir duyarlılık ve ögüllük gösterir.

Keywords: Perinatal asfiksi, seyir, standart EEG

Osman Karagün, Ismail Hamdi Kara, Süber Dikici, Celal Devecioğlu. Perinatal asfiksili yenidoğanlarda elektroensefalorgrafi bulgularının ve seyrinin değerlendirilmesi. Turk Pediatri Ars . 2005; 40(4): 

Sorumlu Yazar: Osman Karagün
LookUs & Online Makale