ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
“Her şey çocuk içindir” [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2009; 44(4): 112-114

“Her şey çocuk içindir”

Murat Civaner1, Yeşim Işıl Ülman2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Bursa
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Araştırmalar, ülkemizde üreme sağlığı, anne ve çocuk sağlığı, yenidoğan bakımı konusunda çağdaş hizmet sunumunun 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın başlarına tarihlendiğini göstermektedir. Çağdaş bilimsel tıbbın kurumsallaşması ve hizmetin toplum içinde yaygınlaşması çabaları bu geçiş döneminde yoğunlaşmaktadır. 1894’te ülkemizin ilk doğum evini açan, çağdaş kadın hastalıkları ve doğum hekimliği, ebelik, ana-çocuk sağlığı, yenidoğan bakımı konularında öncülük etmiş bir aydın olan Prof. Dr. Besim Ömer Paşa’nın hizmetleri bu sürecin çarpıcı örneklerindendir. Onun mesleki yaşamında destek verdiği yüzlerce genç arasında, ülkemizin ilk kadın hekimi Dr. Safiye Ali de vardır. Almanya Würzburg Tıp Fakültesi’nden mezun olarak yurduna dönen Safiye Ali Krekeller, o dönem için yepyeni bir ana-çocuk sağlığı kurumu olan Süt Damlası’nda çalışmış ve sadece tedavi edici değil, nüfus tabanlı koruyucu sağlık hizmeti de sunmuştur. Bu çalışmada, Viladethane ve Süt Damlası evleri kısaca tanıtılmakta, kurumsal ve toplum sağlığını önceleyen yeni bir yaklaşımın örneğinden söz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ana sağlığı hizmetleri, çocuk sağlığı hizmetleri, tıp tarihi, Türkiye

“All for children”

Murat Civaner1, Yeşim Işıl Ülman2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, Bursa
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Recent studies in the history of medicine have shown that the modern healthcare services of reproduction, mother and child health and newborn care date back to the second half of the 19th and to the first decades of the 20th century in Turkey. Institutionalization of the contemporary scientific medicine was in the making at this crucial historical turning point in the country that paved the way for modern healthcare services to become widespread in the society. It is remarkably important to mention, in this striking process, about the achivements of Prof. Dr. Besim Omer Pasha (1861-1940) who opened the first Maternity Hospital (Viladethane) within the School of Medicine in Istanbul in 1894, and conducted the teaching and training of modern obstetrics, gyneacology and midwifery in the School. One of the great many young people he supported in the professional career was Dr. Safiye Ali (1894-1952) who had been the first woman physician in Turkey. Dr. Safiye Ali Krekeller graduated from Würzburg School of Medicine in Germany on Ottoman State’s account and turned back to country in 1921. She worked at the Drop of Milk (Süt Damlası) Houses, the brand new mother and child healthcare clinics at the time which rendered not only curative but also population based preventive medical service. This study aims at introducing briefly the main features of Viladethane and Süt Damlası by giving emphasis both on their role as pioneering institutions and also on their approach that gave priority to public healthcare in Turkey.

Keywords: Child health services, history of medicine, maternal health services, Turkey

Murat Civaner, Yeşim Işıl Ülman. “All for children”. Turk Pediatri Ars . 2009; 44(4): 112-114

Sorumlu Yazar: Murat Civaner
LookUs & Online Makale