ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Ağır seyirli kalsiyum kanal blokeri zehirlenmesi tedavisinde başarılı tek geçiş albümin diyalizi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2020; 55(1): 82-84 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.27880

Ağır seyirli kalsiyum kanal blokeri zehirlenmesi tedavisinde başarılı tek geçiş albümin diyalizi

Osman Yeşilbaş1, Mehmet Ramoğlu2, Özlem Kahraman Çayan3, Ela Cem3, Pınar Seven3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, Van, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği, Van, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Tek geçiş albümin diyalizi, zehirlenme, kalsiyum kanal blokeri.

Successful single-pass albumin dialysis in the management of severe calcium channel blocker poisoning

Osman Yeşilbaş1, Mehmet Ramoğlu2, Özlem Kahraman Çayan3, Ela Cem3, Pınar Seven3
1Pediatric Intensive Care Unit, University of Health Sciences, Van Training and Research Hospital, Van, Turkey
2Department of Pediatric Cardiology, University of Health Sciences, Van Training and Research Hospital, Van, Turkey
3Department of Pediatrics, University of Health Sciences, Van Training and Research Hospital, Van, Turkey

Keywords: Single pass albumin dialysis, intoxication, calcium channel blocker.

Osman Yeşilbaş, Mehmet Ramoğlu, Özlem Kahraman Çayan, Ela Cem, Pınar Seven. Successful single-pass albumin dialysis in the management of severe calcium channel blocker poisoning. Turk Pediatri Ars . 2020; 55(1): 82-84

Sorumlu Yazar: Osman Yeşilbaş
LookUs & Online Makale