ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Türk Neonatoloji Derneği bronkopulmoner displazi korunma ve izlem rehberi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 138-150 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01814

Türk Neonatoloji Derneği bronkopulmoner displazi korunma ve izlem rehberi

Saadet Arsan1, Ayşe Korkmaz2, Suna Oğuz3
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara, Türkiye

Son birkaç on yılda neonatoloji ve perinatoloji alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde sağkalımı arttırmış ve birçok yenidoğan hastalığının sıklığını azaltmış olmasına rağmen bronkopulmoner displazi sıklığında önemli bir değişme olmamıştır. Bronkopulmoner displazi günümüzde prematüre bebeklerde görülen en önemli kronik solunumsal morbiditedir ve ne yazık ki son 20 yılda korunma ve tedavi yaklaşımlarında önemli bir gelişme olmamıştır. Günümüzde bronkopulmoner displazi korunma ve tedavisinde doğum sonrası çok düşük doz yeni steroid ilaç tedavileri, kafein ve vitamin A ön planda olmakla birlikte gelecekte kök hücre tedavileri önem kazanacak gibi görünmektedir. Türk Neonatoloji Derneği tarafından hazırlanan bu rehber ile ülkemizde yenidoğan sağlığı ile uğraşan hekimlerin bronkopulmoner displazi konusunda güncel ve kanıta dayalı bilimsel veriler eşliğinde, standart tanı, korunma ve tedavi yaklaşımlarında bulunmalarını, etkisiz ya da olumsuz yaklaşımlardan kaçınmalarını sağlamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bronkopulmoner displazi, korunma, rehber, tedavi

Turkish Neonatal Society guideline on prevention and management of bronchopulmonary dysplasia

Saadet Arsan1, Ayşe Korkmaz2, Suna Oğuz3
1Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Ankara University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Acıbadem University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3Zekai Tahir Burak Women’s Health Practice and Research Center, Health Sciences University, Ankara, Turkey

Scientific and technological advances in perinatology and neonatology have led to an increased rate of survival and decreased incidences of various neonatal morbidities. However, the incidence of bronchopulmonary dysplasia has remained almost the same for years in very-low birth-weight preterm infants. Although bronchopulmonary dysplasia is the leading cause of chronic respiratory morbidity in small preterms, no substantial improvement has been achieved in prevention and treatment strategies to date. Currently, postnatal very-low-dose corticosteroids, caffeine, and vitamin A seem to be the drugs of choice, and stem cell therapy appears to be the most promising treatment modality for the future. In this guideline, which was prepared by the Turkish Neonatal Society, recent evidence-based recommendations for the prevention and treatment of bronchopulmonary dysplasia are summarized.

Keywords: Bronchopulmonary dysplasia, guideline, prevention, treatment

Saadet Arsan, Ayşe Korkmaz, Suna Oğuz. Turkish Neonatal Society guideline on prevention and management of bronchopulmonary dysplasia. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 138-150

Sorumlu Yazar: Saadet Arsan
LookUs & Online Makale