ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Dirençli epilepsi olgusunda mozaik ring kromozom 6 ve klinik önemi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 315-316 | DOI: 10.4274/tpa.19

Dirençli epilepsi olgusunda mozaik ring kromozom 6 ve klinik önemi

Zeynep Ocak1, Sevil Bilir Göksügür2, Ertuğrul Mevlüt Kocaman1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik, Bolu, Türkiye
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye


Mosaic ring chromosome 6 and clinical significance in resistant epilepsy

Zeynep Ocak1, Sevil Bilir Göksügür2, Ertuğrul Mevlüt Kocaman1
1Abant Izzet Baysal University, Medical Faculty, Medical Genetics, Bolu, Turkey
2Abant Izzet Baysal University, Medical Faculty, Department of Pediatrics, Bolu, Turkey


Zeynep Ocak, Sevil Bilir Göksügür, Ertuğrul Mevlüt Kocaman. Mosaic ring chromosome 6 and clinical significance in resistant epilepsy. Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 315-316

Sorumlu Yazar: Zeynep Ocak
LookUs & Online Makale