ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Hemoptizi ile birlikte olan gastrik duplikasyon kisti: olağandışı bir prezentasyon [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(4): 255-258 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4176

Hemoptizi ile birlikte olan gastrik duplikasyon kisti: olağandışı bir prezentasyon

Deepa Makhija, Hemanshi Shah, Charu Tiwari, Shalika Jayaswal
TNMC&BYL Nair Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü, Mumbai, Hindistan

Gastrointestinal duplikasyonlar ağız boşluğundan rektuma kadar herhangi bir düzeyde ortaya çıkabilen gelişimsel anomalilerdir ve en sık ileumda ortaya çıkarlar. Gastrik duplikasyonlar ender gastrointestinal duplikasyonlardır. Duplikasyon kistlerinin gelişimi ile ilgili çok sayıda teori öne sürülmüştür. Ancak, bütün duplikasyon türlerini açıklayabilecek tek bir teori yoktur. Olası komplikasyon ve malin transformasyon riskini önlemek için, tam olarak çıkarmak, seçilecek tedavi yöntemidir. Olguların çoğu yaşamın ilk yılında bulgu verir. Gastrik duplikasyonun klinik tablosu çok değişken olabilir. Ancak, genellikle karın ağrısı ve ele gelen kitle ile bulgu verir. Hemoptizi ile birlikte klinik bulgu vermesi nadirdir. Daha önce böyle bir olgu sadece bir kere bildirilmiştir. Biz burada hemoptizi ile başvuran gastrik duplikasyonlu üç yaşında bir erkek hastayı sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Duplikasyon, gastrik, hemoptizi

Gastric duplication cyst with hemoptysis: an unusual presentation

Deepa Makhija, Hemanshi Shah, Charu Tiwari, Shalika Jayaswal
TNMC&BYL Nair Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü, Mumbai, Hindistan

Gastrointestinal duplications are rare developmental anomalies that may occur at any level from the oral cavity to the rectum, with the ileum being the most common site. Gastric duplications are rare gastrointestinal duplications. Various theories have been proposed for the development of duplication cysts; however, there is no single theory that explains all types of duplications. Complete removal is the treatment of choice to avoid the risk of possible complications and malignant transformation. Most cases present within the first year of life. The clinical presentation of gastric duplications can be highly variable; however, they usually present with abdominal pain and a lump. Clinical presentation with hemoptysis is rare. Only one such case has been reported previously. We describe a three-year-old male with gastric duplication who presented with hemoptysis.

Keywords: Duplication, gastric, hemoptysis

Deepa Makhija, Hemanshi Shah, Charu Tiwari, Shalika Jayaswal. Gastric duplication cyst with hemoptysis: an unusual presentation. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(4): 255-258

Sorumlu Yazar: Deepa Makhija
LookUs & Online Makale