ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğanda sıvı ve elektrolit dengesi rehberi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 55-64 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01807

Türk Neonatoloji Derneği yenidoğanda sıvı ve elektrolit dengesi rehberi

Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş1, Nihal Demirel2, Zeynep Ince3
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Adana, Türkiye
2Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Sıvı-elektrolit ve asit baz dengesinin sağlanması, hem intrauterin dönemde hem de doğum sonrası gelişim sürecinde normal hücre ve organ işlevlerinin sağlanması için gereklidir. Fizyolojik değişikliklerin bilinmesi ve uygun desteğin sağlanması yenidoğan yoğun bakımının önemli konularından birisidir. Amaç fetüsün başarılı bir şekilde yenidoğan dönemine geçişini sağlamak, büyüme devresinde ve hastalıkların seyrinde normal sıvı-elektrolit/asit-baz dengesini devam ettirebilmektir. Bu derlemede yenidoğan döneminde sıvı elektrolit gereksinimleri, tedavi yaklaşımları tartışma konusu olan metabolik asidoz, hipernatremi ve hiponatremi ile perioperatif sıvı-elektrolit yönetimi anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Asidoz, elektrolit, sıvı, hipernatremi, hiponatremi, perioperatif sıvıyönetimi, yenidoğan

Turkish Neonatal Society Guideline on fluid and electrolyte balance in the newborn

Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş1, Nihal Demirel2, Zeynep Ince3
1Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Çukurova University, Faculty of Medicine, Adana, Turkey
2Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
3Division of Neonatology, Department of Pediatrics, İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Fluid and electrolyte balance and acid-base homeostasis are essential components of normal cellular and organ functions, both in the intrauterine and postnatal developmental period. Knowledge of physiologic changes and appropriate management are important aspects of neonatal intensive care. The aim is to ensure successful transition from the fetal to neonatal period and maintain a normal fluid-electrolyte and acid-base balance. In this paper, fluid and electrolyte requirements in the neonate, treatment of sodium and acid-base disorders on which some controversy exists, and also perioperative fluid-electrolyte management are reviewed.

Keywords: Acidosis, fluid, electrolyte, hypernatremia, hyponatremia, newborn, perioperative fluid management

Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Nihal Demirel, Zeynep Ince. Turkish Neonatal Society Guideline on fluid and electrolyte balance in the newborn. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 55-64

Sorumlu Yazar: Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş
LookUs & Online Makale