ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama




Journal of Psychiatric Nursing
Gebelikte tiroid hastalıklarının neonatal etkileri ve TSH yüksekliği olan bebeğe yaklaşım: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 209-223 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01819

Gebelikte tiroid hastalıklarının neonatal etkileri ve TSH yüksekliği olan bebeğe yaklaşım: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu

Alev Özon1, Neslihan Tekin2, Zeynep Şıklar3, Hande Gülcan4, Cengiz Kara5, Ayhan Taştekin6, Korcan Demir7, Esin Koç8, Olcay Evliyaoğlu9, Selim Kurtoğlu10
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
4Başkent Üniversitesi Adana Uygulama Hastanesi, Yenidoğan Bölümü, Ankara, Türkiye
5Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Samsun, Türkiye
6Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bölümü, İstanbul, Türkiye
7Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
8Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
9İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
10Memorial Kayseri Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Birimi, Kayseri, Türkiye

Fetus ve yenidoğanda tiroid fonksiyonları bebek sağlığı ve merkezi sinir sisteminin gelişimi açısından önem taşımaktadır. Annede iyot eksikliği, iyoda maruziyet, tiroid hastalıkları (Hashimoto tiroiditi, Graves’ hastalığı), annenin kullandığı ilaçlar fetusun tiroid işlevlerini etkiler. Doğumdan hemen sonra da bu etkilerin yansımaları görülür. Gebelikte annenin tiroid hastalıkları açısından incelenmesi gereken hallerin tanınması ve sağlıklı değerlendirilmesi, tüm yenidoğanların yaşamın ilk günlerinde konjenital hipotiroidi için taranması, tarama sonuçlarının zamanında ve sağlıklı değerlendirilmesi, konjenital hipotiroidili olguların erken tanısı, erken ve yeterli tedavisi, geçici tiroid hormon bozukluklarının değerlendirilmesi ve yönetimi, hipotiroidi tanısı ile tedavi başlanan hastaların tiroid fonksiyon ve gelişimlerinin yaşamın ilk yıllarında yakın izlemi bu dönemde tiroid fonksiyon bozuklukları ya da hipotiroidisi olan bebeklerin gelişimsel sonuçları açısından son derece önemlidir. Bu kılavuz çocuk hekimleri, yenidoğan ve çocuk endokrinoloji uzmanlarına gebelik ve yenidoğan döneminde fetus ve bebeği ilgilendiren tiroid fonksiyon bozuklukları ve tiroid hastalıklarının değerlendirilmesi, tanısı ve yönetimi konusunda yol göstermek amacıyla kaleme alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Konjenital hipotiroidi, maternal tiroid problemleri tiroid hastalıkları, yenidoğan

Neonatal effects of thyroid diseases in pregnancy and approach to the infant with increased TSH: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report

Alev Özon1, Neslihan Tekin2, Zeynep Şıklar3, Hande Gülcan4, Cengiz Kara5, Ayhan Taştekin6, Korcan Demir7, Esin Koç8, Olcay Evliyaoğlu9, Selim Kurtoğlu10
1Division of Endocrinology, Department of Pediatrics, Hacettepe University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey
3Division of Endocrinology, Department of Pediatrics, Ankara University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
4Division of Neonatology, Başkent University Adana Application Hospital, Adana, Turkey
5Division of Endocrinology, Department of Pediatrics, Ondokuz Mayıs University, Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
6Division of Neonatology, Medipol University, Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
7Division of Endocrinology, Department of Pediatrics, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
8Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Gazi University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
9Division of Endocrinology, Department of Pediatrics, Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul, Turkey
10Pediatric Endocrinolgy Unit, Memorial Kayseri Hospital, Kayseri, Turkey

Thyroid functions in the fetus and newborn carry importance in terms of the baby’s health and development of the central nervous system. Maternal iodine deficiency, exposure to iodine, thyroid diseases (Hashimoto thyroiditis, Graves’) and drugs used by the mother affect thyroid functions in the fetus. Reflections of these effects are observed immediately after delivery. Investigation of the mother in terms of thyroid diseases during pregnancy, recognition and appropriate assessment of the required conditions, screening of all newborns in the first days of life in terms of congenital hypothyroidism, timely and appropriate evaluation of the screening results, early diagnosis and appropriate treatment of cases of congenital hypothyroidism, assessment and management of cases of transient thyroid hormone disorders and close monitoring of the thyroid functions and development of patients in whom treatment has been initiated with a diagnosis of hypothyroidism are crucial in terms of developmental outcomes of the babies who have thyroid function disorders or hypothyroidism. This guideline was written with the objective of guiding pediatricians, neonatologists and pediatric endocrinologists in the issue of assessment, diagnosis and management of thyroid function disorders and thyroid diseases concerning the fetus and baby during gestation and neonatal period.

Keywords: Congenital, hypothyroidism, thyroid diseases, maternal thyroid problems, newborn

Alev Özon, Neslihan Tekin, Zeynep Şıklar, Hande Gülcan, Cengiz Kara, Ayhan Taştekin, Korcan Demir, Esin Koç, Olcay Evliyaoğlu, Selim Kurtoğlu. Neonatal effects of thyroid diseases in pregnancy and approach to the infant with increased TSH: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 209-223

Sorumlu Yazar: Selim Kurtoğlu
LookUs & Online Makale