ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Hodgkin lenfomalı bir hastada varyant Guillain-Barré sendromu: AMSAN [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(4): 263-266 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4763

Hodgkin lenfomalı bir hastada varyant Guillain-Barré sendromu: AMSAN

Işık Odaman Al1, Başak Koç1, Cengiz Bayram1, Ezgi Uysalol Paslı1, Edibe Pembegül Yıldız2, Ali Ayçiçek1, Mine Çalışkan2, Gül Nihal Özdemir1
1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hemotolojisi ve Onkolojisi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Lenfomalar, lenfoid kökenli hücrelerin anormal çoğalması sonucu ortaya çıkan tümörlerdir. Hodgkin lenfomada nörolojik bulgular; sinir sistemine yayılım, kemoterapi ve radyoterapiye ikincil, kitle basısı sonucu, enfeksiyon ile ilişkili olarak ya da paraneoplastik sendrom şeklinde ortaya çıkabilir. Paraneoplastik nörolojik sendromlar Hodgkin ve Hodgkin-dışı lenfomalarda nadiren görülür. Hodgkin lenfomada görülen serebellar sendrom ve dermato-polimiyozit dışında diğer paraneoplastik nörolojik bulgular olgu bildirimi düzeyindedir. Bu yazıda Hodgkin lenfoma tanısı ile izlediğimiz, tedavi başlama aşamasında iken her iki alt ekstremitelerden başlayan güçsüzlük ve duyu kaybı gelişen, klinik bulgularına ve yapılan tetkiklerine dayanarak Guillain-Barré sendromunun bir alt tipi olan akut motor duyusal aksonal nöropati tanısı alan bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Guillain-Barré sendromu, Hodgkin lenfoma, paraneoplastik sendrom

Variant Guillain-Barré syndrome in a patient with Hodgkin lymphoma: AMSAN

Işık Odaman Al1, Başak Koç1, Cengiz Bayram1, Ezgi Uysalol Paslı1, Edibe Pembegül Yıldız2, Ali Ayçiçek1, Mine Çalışkan2, Gül Nihal Özdemir1
1Department of Pediatric Hematology and Oncology, Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Division of Pediatric Neurology, Department of Pediatrics, İstanbul University School of Medicine, İstanbul, Turkey

Lymphomas are solid tumors characterized by the malignant proliferation of lymphoid cells. Neurologic signs encountered in patients with Hodgkin’s lymphoma can be due to the direct spread of tumor to the nervous system, secondary to chemotherapy or radiation, secondary to tumor mass compression, infectious causes and paraneoplastic syndromes. Paraneoplastic neurologic syndromes are rarely encountered in patients with Hodgkin’s lymphoma and non-Hodgkin’s lymphoma. Except for paraneoplastic cerebellar degeneration in Hodgkin’s lymphoma and dermato/polymyositis in both Hodgkin’s lymphoma and non-Hodgkin’s lymphoma, other paraneoplastic syndromes are uncommon and have only been reported as isolated case reports or short series. Here, we present a patient with Hodgkin’s lymphoma with symptoms of bilateral lower extremity weakness and loss of sensation before the start of therapy, who was eventually diagnosed as having motor and sensory axonal neuropathy.

Keywords: Guillain-Barré syndrome, Hodgkin’s lymphoma, paraneoplastic syndrome

Işık Odaman Al, Başak Koç, Cengiz Bayram, Ezgi Uysalol Paslı, Edibe Pembegül Yıldız, Ali Ayçiçek, Mine Çalışkan, Gül Nihal Özdemir. Variant Guillain-Barré syndrome in a patient with Hodgkin lymphoma: AMSAN. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(4): 263-266

Sorumlu Yazar: Işık Odaman Al, Türkiye
LookUs & Online Makale