ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Çoklu komplikasyonlarla birlikte orak hücre hastalığı olan bir hastada karın ağrısı [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2019; 54(4): 267-271 | DOI: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.05668

Çoklu komplikasyonlarla birlikte orak hücre hastalığı olan bir hastada karın ağrısı

Sanaz Mehrabani Tabari, Ahmad Tamadoni, Soheil Osia
Health Research Institute, Non-Communicable Pediatric Diseases Research Center, Babol, Iran

Orak hücre hastalığı, otozomal resesif kalıtım geçişli bir hemoglobinopatidir. Orak hücre hastalığı olan hastaların %10’unda hastaneye yatış nedeni akut karın ağrısıdır ve bu durum genellikle vazo-okluzif tıkanma ya da enfarktif kriz, distal doku iskemisi esnasında ortaya çıkar. Bu hastalarda, karın ağrısının etiyolojisinin tanısı çok zordur, Çünkü bazı hastalarda pankreatit ve dalak absesi gibi bazı nadir durumlarla ilişkili olabilir. Burada, akut karın ağrısı nedeni ile yatırılan, orak hücre hastalığı olan ve dalak ve hepatobiliyer sistemde nadir görülen çoklu bozukluklar gösteren 14 yaşında bir erkek çocuğunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Dalak absesi, karın ağrısı; kolelitiazis; orak hücre hastalığı; pankreatitis

Abdominal pain in a patient with sickle cell disease with multiple complications

Sanaz Mehrabani Tabari, Ahmad Tamadoni, Soheil Osia
Health Research Institute, Non-Communicable Pediatric Diseases Research Center, Babol, Iran

Sickle cell disease is an inherited autosomal recessive hemoglobinopathy. Acute abdominal pain is the cause of hospitalization in 10% of patients with sickle cell disease and usually occurs during vaso-occlusion or distal tissue ischemia. Determining the etiology of abdominal pain is very difficult in these patients because it is associated with several rare diagnoses, such as pancreatitis and splenic abscess in some patients. We represent a 14-year-old boy with sickle cell disease who was hospitalized due to acute abdominal pain and indicated multiple and scarce disturbances in the spleen and hepatobiliary system.

Keywords: Abdominal pain, cholelithiasis; pancreatitis; sickle cell disease; splenic abscess

Sanaz Mehrabani Tabari, Ahmad Tamadoni, Soheil Osia. Abdominal pain in a patient with sickle cell disease with multiple complications. Turk Pediatri Ars . 2019; 54(4): 267-271

Sorumlu Yazar: Sanaz Mehrabani Tabari, Türkiye
LookUs & Online Makale