ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
İple asılı kalmaya bağlı akut sıkıntılı solunum sendromu olgusu [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 302-304 | DOI: 10.4274/tpa.315

İple asılı kalmaya bağlı akut sıkıntılı solunum sendromu olgusu

Avni Kaya1, Mesut Okur1, Sinan Akbayram2, Serhat Avcu3, Mehmet Açıkgöz3, Murat Doğan2, Muhammet Akıl2
1Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Kliniği, Van, Türkiye
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van, Türkiye
3Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

On üç yaşında erkek hasta oyun oynadığı ipe takılma sonucu boğulayazma nedeniyle getirildi. Fizik muayenesinde genel durum kötü, bilinci stuporda, kendiliğinden solunumu zayıf ve entübe halde idi. Boğazında asıya bağlı ip izleri vardı. Glasgow koma skoru yedi idi. Bilgisayarlı göğüs tomografisinde her iki akciğerde akut sıkıntılı solunum sendromu ile uyumlu yaygın buzlu cam manzarası, kollabe ve konsolide alanlar izlendi. Olgu, asılmaya bağlı akut sıkıntılı solunum sendromu görülebileceğini hatırlatmak amacıyla sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Akut sıkıntılı solunum sendromu, hipoksi, iple ası

Acute respiratory distress syndromerelated to near hanging: a case report

Avni Kaya1, Mesut Okur1, Sinan Akbayram2, Serhat Avcu3, Mehmet Açıkgöz3, Murat Doğan2, Muhammet Akıl2
1Van Womens’ and Childrens’ Hospital, Pediatric Clinic, Van, Turkey
2Yüzüncü Yıl University Medical Faculty, Department of Pediatrics, Van, Turkey
3Yüzüncü Yıl University Medical Faculty, Department of Radiology, Van, Turkey

A-13-year-old male patient was admitted to our emergency unit because of near-hanging while playing with a rope. On physical examination, his general condition was not good, his state of consciousness was evaluated to be stuporous and his spontaneous respiration was weak. The patient had been intubated. The Glasgow coma score was 7. Rope marks were observed on his neck. Thorax computed tomography revealed widespread ground-glass appearance and bilateral parenchymal consolidation in the lungs. This findings correlated with acute respiratory distress syndrome. This case was reported for reminding that acute respiratory distress syndrome can be associated with near-hanging.

Keywords: Acute respiratory distress syndrome, asphyxia, near-hanging

Avni Kaya, Mesut Okur, Sinan Akbayram, Serhat Avcu, Mehmet Açıkgöz, Murat Doğan, Muhammet Akıl. Acute respiratory distress syndromerelated to near hanging: a case report. Turk Pediatri Ars . 2012; 47(4): 302-304

Sorumlu Yazar: Avni Kaya
LookUs & Online Makale