ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Türk Neonatoloji Derneği yüksek riskli bebek izlem rehberi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 180-195 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01817

Türk Neonatoloji Derneği yüksek riskli bebek izlem rehberi

Betül Acunaş1, Sinan Uslu2, Ahmet Yağmur Baş3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Edirne, Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

yenidoğanların yaşam oranı yükselmiş, ancak beraberinde bu bebeklerde görülen kronik hastalık oranı da artmıştır. Taburcu edildikten sonra birinci ve ikinci basamak sağlık merkezlerine başvuran hastaların önemli bir oranını oluşturmaya başlayan bu bebeklerin uzun süreli izleminin nasıl olması gerektiği ile ilgili ne yazık ki standart protokoller pek azdır. Bu nedenle evrensel izlem şemalarına ağırlık verdiğimiz ve ulusal verilerin de göz önüne alındığı bir izlem rehberi oluşturmayı amaçladık. Burada özetini sunduğumuz yüksek riskli bebek izlem rehberi uygulayıcıya kanıta dayalı veriler ışığında öneri niteliğinde bilgileri sunmaktadır. Tüm riskli bebekler için izlem ve sorunların çözümü için atılacak adımlar farklılıklar gösterebilir. Her bebeğin ayrı ayrı değerlendirildiği standart yaklaşımların güncel uygulamalarda kullanılmasının yüksek riskli bebeklerin yaşam kalitelerini artıracağını ummaktayız.

Anahtar Kelimeler: İzlem, rehber, yenidoğan, yüksek risk

Turkish Neonatal Society guideline on the follow-up of high-risk newborn infants

Betül Acunaş1, Sinan Uslu2, Ahmet Yağmur Baş3
1Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Trakya University, Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
2Neonatology Clinic, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Developments in perinatal and neonatal care have increased the survival rate of high-risk infants but led to a rise in chronic diseases seen in these infants. A significant number of such infants attend primary and secondary health care centers after discharge; however, there are very few standard protocols for the long-term follow-up of these babies. Therefore, we aimed to compose a follow-up guide that emphasizes universal screening schemes and takes into consideration national data. The guide presented here provides brief recommendations for physicians in light of evidence-based data for the follow-up of high-risk newborn ınfants. The steps taken to monitor and solve the problems of all high-risk infants may vary. We hope the use of a standard approach in evaluating each infant indaily routine will improve the life quality of these high-risk infants.

Keywords: Follow-up, guide, high-risk, newborn

Betül Acunaş, Sinan Uslu, Ahmet Yağmur Baş. Turkish Neonatal Society guideline on the follow-up of high-risk newborn infants. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 180-195

Sorumlu Yazar: Betül Acunaş
LookUs & Online Makale