ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Journal of Psychiatric Nursing
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğanın hemodinamisi ve yenidoğanlarda hipotansiyona yaklaşım rehberi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 65-75 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01801

Türk Neonatoloji Derneği yenidoğanın hemodinamisi ve yenidoğanlarda hipotansiyona yaklaşım rehberi

Dilek Dilli1, Hanifi Soylu2, Neslihan Tekin3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Konya, Türkiye
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Yenidoğan yoğun bakım biriminde yatan riskli yenidoğanlarda hemodinamik bozukluklara sık rastlanır. Bununla birlikte izlem ve tedavi stratejileri birimden birime değişkenlik gösterebilmektedir. Prematüre ve term yenidoğanlarda hemodinamik bozulma çeşitli nedenlere bağlı olabilir. Tedavide sıvı replasmanı, inotrop ya/ya da vazopressör ilaçlar (dopamin, dobutamin, adrenalin ve milrinon) ve hidrokortizon sıklıkla yer alır. Bu tedaviler, genellikle önceden belirlenmiş, hasta bazlı planlanmamış protokollere göre uygulanmaktadır. Güncel bilgilere göre yenidoğanın bireysel özelliklerini dikkate alan fizyoloji temelli yaklaşımın daha uygun olduğu kabul edilmektedir. Yenidoğan döneminde hemodinaminin en önemli belirleyicileri kardiyak debi, sistemik vasküler direnç, kan basıncı, bölgesel doku perfüzyonu ve oksijenasyonudur. Yeni teknolojik araçlardan “hedefe yönelik ekokardiyografi” ve “yakın kızılötesi spektroskopisi” klinikle birlikte kullanıldığında patofizyolojinin daha iyi aydınlanmasını sağlamaktadır. Bu derlemede yenidoğanda hemodinaminin değerlendirme yöntemleri ile birlikte prematüre ve term yenidoğanlarda görülen hemodinamik bozulma nedenleri, izlem ve tedavileri anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemodinami, izlem, tedavi, yenidoğan

Turkish Neonatal Society guideline on the neonatal hemodynamics and management of hypotension in newborns

Dilek Dilli1, Hanifi Soylu2, Neslihan Tekin3
1Department of Neonatology, University of Health Sciences, Dr. Sami Ulus Maternity and Children’s Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Selçuk University, Faculty of Medicine, Konya, Turkey
3Division of Neonatology, Department of Pediatrics, Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey

Hemodynamic instability is frequent in high-risk infants admitted to neonatal intensive care units. However, monitoring and treatment strategies of those conditions might show variations among the units. Different factors can compromise hemodynamic status in preterm/ term infants. Treatment options mostly include volume replacement, inotropes and/or vasopressors (dopamine, dobutamine, epinephrine and milrinone) and hydrocortisone. In general, these treatments are driven by predetermined protocols, which are not patient-based. According to the current knowledge, a physiology-driven approach that takes the individual characteristics of the newborn into consideration is accepted to be more suitable. In neonatal hemodynamics, important determinants are cardiac output, systemic vascular resistance, blood pressure, regional tissue perfusion and oxygenation. The novel technological methods, “targeted neonatal echocardiography” and “near-infrared spectroscopy” can help to delineate the underlying pathophysiology better, when added to the clinical assessment. In this review, strategies for the assessment of neonatal hemodynamics, as well as etiology, monitoring, and treatment of hemodynamic instability in preterm and term infants are presented.

Keywords: Hemodynamics, management, monitoring, newborn

Dilek Dilli, Hanifi Soylu, Neslihan Tekin. Turkish Neonatal Society guideline on the neonatal hemodynamics and management of hypotension in newborns. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(1): 65-75

Sorumlu Yazar: Dilek Dilli
LookUs & Online Makale