ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Term ve geç preterm bebeklerde göbek kordonu klempleme zamanının lenfosit alt grupları üzerine etkisi [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2018; 53(4): 214-221 | DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6900

Term ve geç preterm bebeklerde göbek kordonu klempleme zamanının lenfosit alt grupları üzerine etkisi

Nilgün Bahar1, Mehmet Satar, Mustafa Yılmaz, Selim Büyükkurt, Ferda Özlü, Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Akgün Yaman
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı, Adana, Türkiye
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji ve İmmunoloji Bilim Dalı, Adana, Türkiye
4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
5Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi, Merkez Laboratuvarı, Adana, Türkiye

Amaç: Göbek kordonu klempleme zamanının geç preterm ve term bebeklerde lenfosit alt gruplarına etkisinin değerlendirilmesi.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya gebelik haftası 34 ile 41 arasında olan 74 bebek alındı. Bu bebeklerden 37’sinin kordonu bebek uterus dışına alındıktan hemen sonra klemplendi, 37’sinin kordonu ise bebek uterus dışına alındıktan 1 dk. sonra klemplendi. Bebekler term ve preterm olarak iki gruba ayrıldı. Bebeklerin prenatal, natal, postnatal özellikleri ve kordon kanı ile yedinci günde alınan kanda hematolojik değerleri ve lenfosit alt grup yüzdeleri incelendi. Lenfosit alt grupları akım sitometri yöntemiyle değerlendirildi.
Bulgular: Kordonu geç klemplenen preterm bebeklerin kordon kanı lökosit sayısı ve CD3+T lenfosit yüzdeleri hemen klemplenenlere göre daha düşük, CD19+T lenfosit yüzdeleri ise daha yüksek bulunmuştur. Kordonu geç klemplenen preterm bebeklerin yedinci günü alınan kanında CD3+T ve CD4+T lenfosit yüzdeleri hemen klemplenenlere göre daha düşük saptanırken, CD19+T lenfosit yüzdeleri ise daha yüksek bulunmuştur. Gruplar arasında sepsis gelişme oranlarında istatistik olarak anlamlı fark saptanmadı.
Çıkarımlar: Preterm bebeklerde kordonun geç klemplenmesinin lökosit sayısı, CD3+T ve CD4+T lenfosit yüzdesinde azalmaya, CD19+B lenfosit yüzdesinde artışa neden olduğu saptandı. Kordon klempleme zamanının geciktirilmesinin term ve preterm bebeklerde sepsis gelişme oranı üzerine etkisi saptanmadı. Bu verilerin enfeksiyon gelişimi üzerindeki etkisini değerlendirmek için daha geniş serili çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Geç preterm, kordon klempleme zamanı, lenfosit alt grubu, sepsis, term

The effects of umblical cord clamping time on lymphocyte subgroups in term and late preterm infants

Nilgün Bahar1, Mehmet Satar, Mustafa Yılmaz, Selim Büyükkurt, Ferda Özlü, Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Akgün Yaman
1Department of Pediatrics, Çukurova University School of Medicine, Adana, Turkey
2Department of Pediatrics, Division of Neonatology, Çukurova University School of Medicine, Adana, Turkey
3Department of Pediatrics, Division of Pediatric Allergy and Immunology, Çukurova University School of Medicine, Adana, Turkey
4Department of Gynecology and Obstetrics, Çukurova University School of Medicine, Adana, Turkey
5Central Laboratory, Çukurova University, Balcalı Hospital, Adana, Turkey

Aim: To evaluate the effect of umblical cord clamping time on lymphocyte subgroups in term and late preterm infants.
Material and Methods: Seventy-four infants between 34 and 41 weeks of gestation were included in the study. Of these, 37 were umbilical cord clamped immediately after birth and the remaining 37 were clamped after waiting one minute. Babies were divided into two groups as term and preterm. The prenatal, natal, postnatal characteristics of the infants were recorded. Hematologic and lymphocyte subgroups were investigated in cord blood and venous blood at day 7. Lymphocyte subgroups were evaluated using flow cytometry.
Results: With the delay of cord clamping, the leucocytes count and the percentage of CD3+T lymphocytes in cord blood of preterm infants decreased and this decrease continued at day 7. On the contrary, CD19+B lymphocyte levels in the cord blood of preterm infants increased, and this increase continued at day 7. Also, the percentage of CD4+T lymphocytes of preterm infants decreased with the delay of cord clamping at day 7. There was no difference between groups for the rate of sepsis development.
Conclusion: With the delay of cord clamping, the leucocytes count, the percentage of CD3+T, and CD4+T lymphocytes decreased, and the percentage of CD19+B lymphocytes increased in preterm infants. The delay in cord clamping time in term and preterm infants seems to have no impact on the rate of sepsis development. Larger series of studies are needed to assess the effect of these findings on the development of infection in late preterm infants who have delayed cord clamping.

Keywords: Cord clamping time, late preterm, lymphocyte subgroups, sepsis, term

Nilgün Bahar, Mehmet Satar, Mustafa Yılmaz, Selim Büyükkurt, Ferda Özlü, Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Akgün Yaman. The effects of umblical cord clamping time on lymphocyte subgroups in term and late preterm infants. Turk Pediatri Ars . 2018; 53(4): 214-221

Sorumlu Yazar: Mehmet Satar, Türkiye
LookUs & Online Makale