ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Turkish Archives of Pediatrics
Sağlıklı çocuklarda idrar kalsiyum atılımı [Turk Pediatri Ars ]
Turk Pediatri Ars . 2009; 44(4): 131-134

Sağlıklı çocuklarda idrar kalsiyum atılımı

Osman Dönmez1, Necla Yüce2, Yeşim Özarda Ilçöl3, Bülent Ediz4, Oğuzhan Durmaz1, Iftihar Kılıçbay2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Bursa
4Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Hiperkalsiüri taramasında spot idrar kalsiyum/kreatinin oranı pratik bir yöntemdir. Bu çalışmada sağlıklı çocuklarda yaşlara göre spot idrar kalsiyum/kreatinin oranı normal persantil değerlerini ve hiperkalsiüri yaygınlığını belirlemek istedik. Çalışmaya 614 çocuk alındı. Olguların sabah ikinci idrar örnekleri toplandı ve kalsiyum/kreatinin oranı mg/mg olarak hesaplandı. Olgular Grup 1 (1-6 ay), Grup 2 (7-12 ay), Grup 3 (13 ay-2 yaş), Grup 4 (25 ay-6 yaş), Grup 5 (7-12 yaş) ve Grup 6 (13-16 yaş) olmak üzere altı farklı gruba ayrılarak incelendi. Olgularımızın kalsiyum/kreatinin oranları ortalama±SS, Grup 1’de 0,33±0,10, Grup 2’de 0,23±0,06, Grup 3’de 0,15±0,08, Grup 4’de 0,13±0,08, Grup 5’de 0,09±0,07, Grup 6’da 0,08±0,07 saptandı. Olgularımızın yaş ilişkili 95. persantil değerleri Grup 1’de 0,57, Grup 2’de 0,40, Grup 3’de 0,32, Grup 4’de 0,26, Grup 5’de 0,23 ve Grup 6’da 0,23 bulundu. Bölgemizde hiperkalsiüri yaygınlığı %4,7 bulundu. İdrar kalsiyum kreatinin oranı ile yaş ve vücut kitle indeksi arasında olumsuz yönlü ilişki gözlendi. İdrar kalsiyum/kreatinin kaynak değerlerinin saptanmasında çocuğun yaşının, 95. persantil değerlerinin ve coğrafik farklılıkların göz önünde bulundurulması sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, hiperkalsiüri, idrar kalsiyum kreatinin oranı, normal değerler, persantil

Urinary calcium excretion in healthy children

Osman Dönmez1, Necla Yüce2, Yeşim Özarda Ilçöl3, Bülent Ediz4, Oğuzhan Durmaz1, Iftihar Kılıçbay2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Bursa
4Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Measurement of calcium/creatinine ratio in spot urine sample is a practical screening method for hypercalciuria. This study aimed to identify age related reference percentile values for urinary calcium/creatinine ratio in healthy children and to determine the frequency of hypercalciuria. A total of 614 children were included. Second morning urine samples were collected and calcium/creatinine ratio (mg/mg) was calculated. Results were examined for the following six age groups: Group 1, 1-6 months; Group 2, 7-12 months; Group 3, 13 months-2 years; Group 4, 25 months-6 years; Group 5, 7-12 years; and Group 6, 13-16 years. The mean±SD values for calcium/creatinine ratios of the age groups were as follows: Group 1, 0.33±0.10; Group 2, 0.23±0.06; Group 3, 0.15±0.08; Group 4, 0.13±0.08; Group 5, 0.09±0.07; and Group 6, 0.08±0.07, respectively. Corresponding 95th percentile values for the age groups 1 to 6 were 0.57, 0.40, 0.32, 0.26, 0.23, and 0.23, respectively. Hypercalciuria prevalence was found as 4.7% in our area. Urinary calcium/creatinine ratio was negatively correlated with age and body mass index. Our findings suggest that age of the child, 95th percentile values and geographical differences should be taken into account in detecting the reference values for urinary calcium/creatinine ratio.

Keywords: Children, hypercalciuria, urinary calcium to creatinine ratio, normal values, percentile

Osman Dönmez, Necla Yüce, Yeşim Özarda Ilçöl, Bülent Ediz, Oğuzhan Durmaz, Iftihar Kılıçbay. Urinary calcium excretion in healthy children. Turk Pediatri Ars . 2009; 44(4): 131-134

Sorumlu Yazar: Osman Dönmez
LookUs & Online Makale