ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 55 (2)
Cilt: 55  Sayı: 2 - 2020
EDITÖRDEN
1.
Çocuklarda COVID-19
COVID-19 in Children
Olcay Evliyaoğlu, Ayşe Ayzit Kılınç, Pınar Önal, Fatih Aygün, Haluk Cezmi Çokuğraş
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.07742  Sayfa 85
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DERLEME
2.
Yenidoğan yoğun bakım biriminde COVID-19 yönetimi: Türk Neonatoloji Derneği önergesi
The Turkish Neonatal Society proposal for the management of COVID-19 in the neonatal intensive care unit
Ömer Erdeve, Merih Çetinkaya, Ahmet Yağmur Baş, Nejat Narlı, Nuray Duman, Mehmet Vural, Esin Koç
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.43788  Sayfalar 86 - 92

EDITÖRDEN
3.
Kronik hastalığı olan çocuklar ve COVID-19
Children with chronic disease and COVID-19
Olcay Evliyaoğlu
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.57805  Sayfalar 93 - 94
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DERLEME
4.
Çocuklarda SARS-CoV-2 enfeksiyonu
SARS-CoV-2 infection in children
Haluk Cezmi Çokuğraş, Pınar Önal
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.20270  Sayfalar 95 - 102

5.
Hemogram bize neler söyler?
What does a hemogram say to us?
Tülin Tiraje Celkan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.76301  Sayfalar 103 - 116

ORIJINAL MAKALE
6.
Çocuk sağlığı ve hastalıkları kliniğinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet: Üçüncü düzey bir hastane örneği
Violence against health employees in a child health and diseases clinic: A tertiary-level hospital example
Merve Oğuz, Emine Sayın, Dolunay Gürses
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.27003  Sayfalar 117 - 123

7.
2-8 Yaş Arası Çocuklarda Kuadriseps Açısının Değerlendirilmesi
Assessment of quadriceps angle in children aged between 2 and 8 years
Tamer Çankaya, Ömer Dursun, Bahar Davazlı, Hidayet Toprak, Hatice Çankaya, Barış Alkan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.43179  Sayfalar 124 - 130

8.
Santral puberte prekoks tanısında bazal lütenizan hormon düzeyinin yeterliliği
Adequacy of basal luteinizing hormone levels in the diagnosis of central precocious puberty
Doğuş Vurallı, E. Nazlı Gönç, Z. Alev Özön, Ayfer Alikaşifoğlu
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.03708  Sayfalar 131 - 138

9.
Yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde B 12 vitamini, demir, folik asit eksikliğinin sıklığı ve maternal düzeylerle ilişkisi
The frequency of vitamin B12, iron, and folic acid deficiency in the neonatal period and infancy, and the relationship with maternal levels
Esra Hazar Sayar, Betül Biner, Ersin Sayar, Fatma Nesrin Turan, Mustafa Küçük
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.14042  Sayfalar 139 - 148

10.
Kliniğimizde 1992–2011 yılları arasında akut bakteriyel menenjit tanısıyla yatarak tedavi gören hastalarda erken komplikasyonlarla ilişkili etmenler
Factors associated with early complications in inpatients who were treated in our clinic between 1992 and 2011 with a diagnosis of acute bacterial meningitis
Meltem Bor, Haluk Cezmi Çokuğraş
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.34445  Sayfalar 149 - 156

11.
Türkiye İç Batı Anadolu Bölgesi’ndeki bir merkezde jüvenil idiyopatik artrit
Juvenile idiopathic arthritis in a center in the Western Anatolia region in Turkey
Gülçin Otar Yener, Zahide Ekici Tekin, Ilknur Girişgen, Ebru Nevin Çetin, Beyza Şahin, Selçuk Yüksel
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.69320  Sayfalar 157 - 165

12.
Alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile hastanede yatan çocuklarda viral etkenlerin epidemiyolojik ve klinik özellikleri
The epidemiologic and clinical features of viral agents among hospitalized children with lower respiratory tract infections
Fatma Deniz Aygün, Firuze Erbek Alp, Mert Ahmet Kuşkucu, Dicle Sener Okur, Muhammet Köşker, Fatih Varol, Kenan Midilli, Haluk Cezmi Çokuğraş, Yıldız Camcıoğlu
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.39114  Sayfalar 166 - 173

13.
Humoral immün yetmezlikli olgularda akciğer bulgularının değerlendirilmesi
Evaluation of pulmonary findings in patients with humoral immunodeficiency
Zuhal Karalı, Yasin Karalı, Şükrü Çekiç, Zeynep Yazıcı, Yakup Canıtez, Nihat Sapan, Sara Şebnem Kılıç Gültekin
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.46656  Sayfalar 174 - 183

14.
Kalıtsal faktör VII eksikliği olanların klinik sorunları ve uygulanan cerrahi girişimler
Clinical problems and surgical interventions in inherited factor VII deficiency
Başak Koç, Bülent Zülfikar
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.79069  Sayfalar 184 - 190

OLGU SUNUMU
15.
Yedi yaşındaki kız olguda çoklu organ tutulumlu IgG4 ilişkili hastalık: Ender bir prezentasyon
IgG4 related disease in a seven year old girl with multiple organ involvement: A rare presentation
Bilge Şahin Akkelle, Engin Tutar, Rabia Ergelen, Çiğdem Çelikel, Deniz Ertem
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.83435  Sayfalar 191 - 194

16.
Geçici diabetes mellituslu yenidoğanda ABCC8 geninde yeni bir de novo mutasyon
A novel de novo mutation at the ABCC8 gene in a newborn with transient diabetes mellitus
Semih Bolu, İbrahim Hakan Bucak, Çapan Konca, İrem Eldem, Mehmet Tekin
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.01336  Sayfalar 195 - 198

17.
Endotrakeal entübasyon gerektiren akut ağır üst havayolu tıkanıklığının nadir bir nedeni: adenoid hipertrofisi
A rare cause of acute severe upper airway obstruction that required endotracheal intubation: adenoid hypertrophy
Uğur Yıldırım, Özgür Kemal, Esra Kavaz, Sinan Atmaca, Mehmet Koyuncu
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.89156  Sayfalar 199 - 202

18.
Genç bir hastada Pseudo-Meigs’ sendromu ile birlikte olan primer over rabdomiyosarkomu: olgu sunumu ve kısa dizin taramasi
Primary ovarian rhabdomyosarcoma coexisting with Pseudo-Meigs’ syndrome in a young patient: a case report and brief literature review
Şule Gökçe, Zafer Kurugöl, Elvin Orujov, Gürdeniz Serin
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.82474  Sayfalar 203 - 206

19.
Akut lenfoblastik lösemili bir çocuk hastada mukormikoz enfeksiyonunun başarılı tedavisi
Successful outcome of mucormycosis in a child with acute lymphoblastic leukemia
Rejin Kebudi, Hande Kızılocak, Günter Hafız, Zayre Erturan
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.12129  Sayfalar 207 - 209

20.
İmmün yetmezliği bulunmayan 10 aylık bir kız bebekte renal miçetomalar
Renal mycetomas in a 10-month-old female infant without immunodeficiency
Anastasia Gkampeta, Maria Stamou, Charalampos Antachopoulos, Elpida Simeoforidou, Athena Pantoleon, Nikoleta Lazaridou, Andreas Giannopoulos
doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.33340  Sayfalar 210 - 212

DIĞER
21.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 213
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale