ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 55 (1)
Cilt: 55  Sayı: 1 - 2020
EDITÖRDEN
1.
Çocuk sağlığı açısından iki önemli sorun: boğmaca ve obezite
Two important problems in terms of child health: pertussis and obesity
Müjgan Alikaşifoğlu
PMCID: PMC7096566  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.59219  Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DERLEME
2.
Çocuklarda obezite tedavisinde egzersiz
Exercise in the treatment of childhood obesity
Selda Bülbül
PMCID: PMC7096559  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.60430  Sayfalar 2 - 10

3.
Güncel kılavuzlar eşliğinde çocukluk çağı hipertansiyonu
New guidelines for the diagnosis, evaluation, and treatment of pediatric hypertension
Nilüfer Göknar, Salim Çalışkan
PMCID: PMC7096568  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.92679  Sayfalar 11 - 22

ORIJINAL MAKALE
4.
Çocukluk çağı epilepsilerine karşı toplumsal tutum ölçeği geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması
Developing a scale of social attitude towards childhood epilepsies: a validity and reliability study
Kürşat Bora Çarman, Didem Arslantaş, Engin Karadağ, Coşkun Yarar, Meltem Dinleyici, Alaettin Ünsal
PMCID: PMC7096569  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.50251  Sayfalar 23 - 29

5.
Çocuk kliniğinde potansiyel ilaç-ilaç etkileşimlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of potential drug-drug interactions in a pediatric population
Berna Terzioğlu Bebitoğlu, Elif Oğuz, Cağatay Nuhoğlu, Ayşe Elanur Kurtdan Dalkılıç, Pelin Cirtlik Belen, Fatime Temel, Ajla Hodzic
PMCID: PMC7096558  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.60938  Sayfalar 30 - 38

6.
Çocuklarda malin melanom: Türkiye’den tek merkez deneyimi
Children with malignant melanoma: a single center experience from Turkey
Sema Büyükkapu Bay, Ömer Görgün, Rejin Kebudi
PMCID: PMC7096563  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.90022  Sayfalar 39 - 45

7.
Yenidoğan preterm bebeklerde nöromotor ve duyusal gelişim: prospektif çalışma
Neuromotor and sensory development in preterm infants: prospective study
Özgün Kaya Kara, Sedef Şahin, Koray Kara, Mutluay Arslan
PMCID: PMC7096571  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.88709  Sayfalar 46 - 53

8.
Yoğun bakımda boğmaca tanısı ile izlenen aşısız süt çocuklarının klinik özellikleri ve seyri etkileyen etmenler
The clinical characteristics and prognosis of pertussis among unvaccinated infants in the pediatric intensive care unit
Güntülü Şık, Asuman Demirbuğa, Agageldi Annayev, Agop Çıtak
PMCID: PMC7096560  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2020.82435  Sayfalar 54 - 59

9.
Nefrotik sendromlu çocuklarda rituximab deneyimi, farklı ne gözlemledik?
Rituximab experience in children with nephrotic syndrome: what have we observed differently
Ilknur Girişgen, Selçuk Yüksel, Yücel Pekal
PMCID: PMC7096562  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.76148  Sayfalar 60 - 66

OLGU SUNUMU
10.
Çocukluk çağı fasioliyaz olgularımızın klinik özellikleri
The clinical characteristics of fascioliasis in pediatric patients
Gülsüm İclal Bayhan, Aysegül Taylan Özkan, Yunus Emre Beyhan
PMCID: PMC7096561  doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6842  Sayfalar 67 - 71

11.
İzole persistan proteinüri ile başvuran bir olguda Tip 1 Dent hastalığı
A case of Type 1 Dent disease presenting with isolated persistent proteinuria
Tülin Güngör, Fehime Kara Eroğlu, Fatma Yazılıtaş, Gökçe Gür, Evrim Kargın Çakıcı, Michael Ludwig, Mehmet Bülbül
PMCID: PMC7096570  doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6540  Sayfalar 72 - 75

12.
Türk yenidoğan ve konjenital klorür diyareli kardeşinde SLC26A3 mutasyonu
SLC26A3 mutation in Turkish neonate and her sibling with congenital chloride diarrhea
Erkan Doğan, Eylem Sevinç, Mehmet Akif Göktaş, Sadrettin Ekmen, Nihal Yıldız
PMCID: PMC7096564  doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6929  Sayfalar 76 - 78

13.
Gözden kaçabilecek ve tedavi edilebilir bir hiperinsülinemik hipoglisemi olgusu: konjenital glikozilasyon defekti Tip Ib
An overlooked case of a treatable hyperinsulinemic hypoglycemia: congenital glycosylation defect Type Ib
Pınar Haznedar, Fatma Tuba Eminoğlu
PMCID: PMC7096565  doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.18004  Sayfalar 79 - 81

EDITÖRE MEKTUP
14.
Ağır seyirli kalsiyum kanal blokeri zehirlenmesi tedavisinde başarılı tek geçiş albümin diyalizi
Successful single-pass albumin dialysis in the management of severe calcium channel blocker poisoning
Osman Yeşilbaş, Mehmet Ramoğlu, Özlem Kahraman Çayan, Ela Cem, Pınar Seven
PMCID: PMC7096567  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.27880  Sayfalar 82 - 84
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
15.
Türkçesi varken

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale