ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 54 (4)
Cilt: 54  Sayı: 4 - 2019
EDITÖRDEN
1.
The role of paediatricians in implementing adequate social programs to assist children suffering parental loss
Fugen Cullu Cokugras, Pietro Ferrara, Tudor Lucian Pop, Luigi Nigri, Ida Giardino, Massimo Pettoello Mantovani
PMID: 31949410  PMCID: PMC6952474  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.33341  Sayfalar 203 - 206
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

DERLEME
2.
Otizm spektrum bozukluğunun uzun vadeli sonuçları
Long-term outcome of autism spectrum disorder
Annio Posar, Paola Visconti
PMID: 31949411  PMCID: PMC6952468  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.16768  Sayfalar 207 - 212

3.
Çocuk hekimliği tarihine ilişkin eski bir kitap incelemesi ve Dr. Sezai Bedrettin Tümay
An old book review on the history of pediatrics and Dr. Sezai Bedrettin Tümay
Çağatay Üstün, Nuray Demirci Güngördü, Seçil Özçiftçi
PMID: 31949412  PMCID: PMC6952466  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.91979  Sayfalar 213 - 219

ORIJINAL MAKALE
4.
Güncellenen kılavuz sonrasında ilk atak akut romatizmal ateş tanısı alan çocuk hastaların klinik özellikleri
Clinical characteristics of pediatric patients with first-attack acute rheumatic fever following the updated guideline
Muhlike Güler, Fuat Laloğlu, Hasım Olgun, Naci Ceviz
PMID: 31949413  PMCID: PMC6952465  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.69376  Sayfalar 220 - 224

5.
Sakarya ilindeki aile hekimlerinin çocukluk çağı astım hastalığı hakkındaki tutum, bilgi ve davranışları
The attitude, knowledge, and behavior of family physicians about childhood asthma in Sakarya province
Nezihe Nefise Uluç, Öner Özdemir
PMID: 31949414  PMCID: PMC6952464  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.39206  Sayfalar 225 - 237

6.
Diyaliz gereksinimi olmayan kronik böbrek hastalıklı çocuklarda hepsidin ile anemi ve kemik mineral metabolizması ilişkili midir?
Is hepcidin related with anemia and bone mineral metabolism in children with non-dialysis chronic kidney disease?
Osman Yeşilbaş, Nurdan Yıldız, Özgür Baykan, Harika Alpay
PMID: 31949415  PMCID: PMC6952473  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.93206  Sayfalar 238 - 245

7.
Wilson hastalıklı çocukların nütrisyonel değerlendirmesi: tek merkez deneyimi
Nutritional assessment of children with Wilson’s disease: single center experience
Şükrü Güngör, Mukadder Ayse Selimoglu, Fatma İlknur Varol
PMID: 31949416  PMCID: PMC6952467  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.42402  Sayfalar 246 - 255

8.
Şişmanlığın derecesi ile kardiyometabolik riskler ve vitamin D düzeyi arasındaki ilişki
The relationship between cardiometabolic risks and vitamin D levels with the degree of obesity
Aslı Okbay Güneş, Müjgan Alikaşifoğlu, Ethem Erginoz, Selmin Köse, Emre Çelik, Suphi Vehid, Oya Ercan
PMID: 31949417  PMCID: PMC6952469  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.98372  Sayfalar 256 - 263

OLGU SUNUMU
9.
Çocuk yaş grubunda erken lokalize Lyme hastalığı: olgu sunumu
Early localized Lyme disease in a pediatric patient: case report
Müge Baykan, İlknur Çağlar, Süleyman Nuri Bayram, ilker devrim
PMID: 31949418  PMCID: PMC6952470  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.34356  Sayfalar 264 - 266

10.
Çoklu komplikasyonlarla birlikte orak hücre hastalığı olan bir hastada karın ağrısı
Abdominal pain in a patient with sickle cell disease with multiple complications
Sanaz Mehrabani Tabari, Ahmad Tamadoni, Soheil Osia
PMID: 31949419  PMCID: PMC6952462  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.05668  Sayfalar 267 - 271

11.
Kronik rekürren multifokal osteomyelit: olgu sunumu
Chronic recurrent multifocal osteomyelitis: a case report
Esma Altinel Acoglu, Meltem Akcaboy, Yasemin Taşcı Yıldız, Nedim C.M. Gulaldi, Eyup Sari, Pelin Zorlu, Saliha Senel
PMID: 31949420  PMCID: PMC6952463  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.69379  Sayfalar 272 - 276

12.
Infantil hipopigmente pitiriyazis versikolor: iki nadir olgu
Infantile hypopigmented pityriasis versicolor: two uncommon cases
Fahimeh Abdollahimajd, Nasim Niknezhad, Nakisa Niknejad, Mohammad Nikvar
PMID: 31949421  PMCID: PMC6952472  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.62134  Sayfalar 277 - 280

EDITÖRE MEKTUP
13.
Çocuk hastada ekstazi zehirlenmesine ikincil gelişen rabdomiyoliz, serotonin ve akut solunum sıkıntısı sendromu
Occurrence of rhabdomyolysis, serotonin syndrome, and acute respiratory distress syndrome in a child secondary to ecstasy intoxication
Osman Yeşilbaş, Selcuk Uzuner, Çiğdem Korkmaz, Lala Nurmammadova, Aysegul Dogan Demir
PMID: 31949422  PMCID: PMC6952471  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.48265  Sayfalar 281 - 283
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
14.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

HAKEM LISTESI
15.
Hakem Listesi
Reviewer List

Sayfa E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale