ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 54 (3)
Cilt: 54  Sayı: 3 - 2019
EDITÖRDEN
1.
Malnütrisyon ve kalp
Malnutrition and the heart
Ayşe Güler Eroğlu
PMCID: PMC6776449  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.03764  Sayfalar 139 - 140
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DERLEME
2.
Çocuklarda sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve izleminde dışkı incelemelerinin yeri
The importance of stool tests in diagnosis and follow-up of gastrointestinal disorders in children
Erhun Kasırga
PMCID: PMC6776453  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.00483  Sayfalar 141 - 148

ORIJINAL MAKALE
3.
Annelerin 0–6 yaş çocuklar için ev kazalarına karşı aldıkları önlemlerin değerlendirilmesi
Assessment of mothers’ measures against home accidents for 0–6-year-old children
Zehra Aslan Aydoğdu, Elif Ateş, Turan Set
PMCID: PMC6776450  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.64614  Sayfalar 149 - 156

4.
Malnütrisyonlu çocuklarda kardiyak değerlendirme
Cardiac evaluation in children with malnutrition
Osman Akdeniz, Yılmaz Selim Erdal, Muhittin Çelik, Nezir Özgün
PMCID: PMC6776454  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.43815  Sayfalar 157 - 165

5.
Yunanlı ergenlerde patolojik kumar oynama ve eş zamanlı duygusal/davranışsal sorunlar
Problem gambling and concurrent emotional/behavioral problems among Greek adolescents
Assimina Paleologou, Helen Lazaratou, Dimitris Anagnostopoulos, Marina Economou, Melpomeni Malliori, George Papadimitriou, Charalampos Papageorgiou
PMCID: PMC6776455  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.56254  Sayfalar 166 - 172

6.
Kist hidatikli çocuk olguların on yıllık izlemi
Ten-year follow-up of children with hydatid cysts
Tuğba Şişmanlar Eyüboğlu, Tuğba Ramasli Gürsoy, Ayşe Tana Aslan, Sevgi Pekcan, Irem Budakoğlu
PMCID: PMC6776445  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.24119  Sayfalar 173 - 178

7.
Çocuklarda Behçet hastalığı: tek merkez deneyimi
Behçet’s disease in children: single-center experience
Murat Soner Çirkinoğlu, Selcan Demir, Yelda Bilginer, Seza Özen
PMCID: PMC6776452  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.15045  Sayfalar 179 - 184

OLGU SUNUMU
8.
Bir çocukta birincil posterior mediastinal germ hücreli tümör
Primary posterior mediastinal germ cell tumor in a child
Anastasia Gkampeta, Tatiana-Soultana Tziola, Athanasios Tragiannidis, Theodotis Papageorgiou, Ioannis Spyridakis, Emmanouel Hatzipantelis
PMCID: PMC776447  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.88155  Sayfalar 185 - 188

9.
Brakiyal pleksopatinin nadir bir nedeni: herediter nevraljik amiyotrofi
A rare cause of brachial plexopathy: hereditary neuralgic amyotrophy
Hepsen Mine Serin, Sanem Yılmaz, Erdem Şimsek, Seda Kanmaz, Gül Aktan, Hasan Tekgül, Sarenur Gökben
PMCID: PMC6776451  doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.5837  Sayfalar 189 - 191

10.
Birincil kist hidatiğin alışılmadık lokalizasyonu ve birlikteliği: olgu sunumu
Unusual localization and coexistence of primary hydatid cyst: a case report
Canan Kocaoğlu, Çelebi Kocaoğlu, Ayşe Ilerisoy Yavuz, Aslan Akın
PMCID: PMC6776457  doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6200  Sayfalar 192 - 195

11.
Anormal baş pozisyonu ile gelen hastada Duane retraksiyon sendromu
Duane retraction syndrome in a patient with abnormal head position
Şule Gökçe, Zeynep Büşra Albayram, Gülizar Koç, Elif Demirkılınç Biler, Sema Aydoğdu
PMCID: PMC6776448  doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6116  Sayfalar 196 - 199

EDITÖRE MEKTUP
12.
Risk factors affecting obesity development in high school students
Sora Yasri, Viroj Wiwanitkit
PMCID: PMC6776456  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.44452  Sayfa 200
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

YAZARIN YANITI
13.
Yazarın Cevabı
Author's Response
Serdar Yıldırım, Ersin Uskun
PMCID: PMC6776446  Sayfa 201
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

DIĞER
14.
Türkçesi varken

Sayfalar E1 - E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale