ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 54 (2)
Cilt: 54  Sayı: 2 - 2019
EDITÖRDEN
1.
Glutensiz diyet: gerçekten her zaman yararlı mı?
Gluten-free diet: is it really always beneficial?
Tufan Kutlu
PMID: 31384140  PMCID: PMC6666359  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.82609  Sayfalar 73 - 75
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DERLEME
2.
Bebeklerde bağlanmanın önemi ve etkileyen etmenler
The importance of attachment in infant and influencing factors
Nazmi Mutlu Karakaş, Figen Şahin Dağlı
PMID: 31384141  PMCID: PMC6666355  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2018.80269  Sayfalar 76 - 81

ORIJINAL MAKALE
3.
Çocukluk çağı kanserlerinde tanıda ve tedavi sonrası Hepatit B, Hepatit C ve HIV seroprevelansı: 25 yılda gelişmeler
Seroprevalence of Hepatitis B, Hepatitis C, and HIV in children with cancer at diagnosis and following therapy in Turkey: progress within the last 25 years
Rejin Kebudi, Tarkan Ağasoy, Hande Kızılocak, Gül Nihal Özdemir
PMID: 31384142  PMCID: PMC6666358  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.88261  Sayfalar 82 - 85

4.
Çocuklarda akciğer dışı tüberküloz olgularının değerlendirilmesi: tek merkez deneyimi
Evaluation of cases of pediatric extrapulmonary tuberculosis: a single center experience
Özge Kaba, Manolya Kara, Ayşe Odacilar Alpay, Selda Hançerli Torun, Murat Sütçü, Sevliya Öcal Demir, Emine Caliskan, İbrahim Kamer, Nuran Salman, Ayper Somer
PMID: 31384143  PMCID: PMC6666364  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.33239  Sayfalar 86 - 92

5.
Sağlıklı çocukların normal elektrokardiyogram değerleri
Normal electrocardiogram values of healthy children
Özgün Uygur, Ayvaz Aydoğdu
PMID: 31384144  PMCID: PMC6666356  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.04568  Sayfalar 93 - 104

6.
Bir üniversite hastanesi çocuk yoğun bakım biriminde dirençli gram-negatif enfeksiyonların değerlendirilmesi
Resistant gram-negative infections in a pediatric intensive care unit: a retrospective study in a tertiary care center
Gürkan Atay, Manolya Kara, Murat Sutcu, Yesfa Sebnem Aydin, Selda Hancerli Torun, Bahar Akgün Karapinar, Zeynep Cigdem Kayacan, Nezahat Gürler, Agop Citak, Kemal Nişli, Nuran Salman, Ayper Somer
PMID: 31384145  PMCID: PMC6666360  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.00086  Sayfalar 105 - 112

7.
Serebrotendinöz ksantomatozis hastalarında kenodeoksikolik asit tedavisinin iskelet sistemi bulguları üzerine etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effect of chenodeoxycholic acid treatment on skeletal system findings in patients with cerebrotendinous xanthomatosis
Tanyel Zubarioğlu, İnci Pınar Bilen, Ertuğrul Kıykım, Beyza Belde Doğan, Ece Öge Enver, Mehmet Şerif Cansever, A. Ciğdem Aktuğlu Zeybek
PMID: 31384146  PMCID: PMC6666357  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.23281  Sayfalar 113 - 118

OLGU SUNUMU
8.
FBLN 4 mutasyonuna bağlı dev çıkan aort anevrizması: olgu serisi
Giant aortic aneurysm due to fibulin- 4 deficiency: case series
Ayse Sulu, Osman Başpınar, Derya Aydın Şahin
PMID: 31384147  PMCID: PMC6666362  doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4658  Sayfalar 119 - 124

9.
Bir bebekte posterior fossanın immatür teratomu: olgu sunumu
Immature teratoma of the posterior fossa in an infant: case report
Rui Ping Zhang, Jing Chen, Xiao-Li Hu, Yu-Lian Fang, Chun-Quan Cai
PMID: 31384148  PMCID: PMC6666353  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.97957  Sayfalar 125 - 128

10.
Hemoglobinopatisi olan bir bebekte biliyer atrezi komplikasyonu olarak kandidemi
Candidemia complicating biliary atresia in an infant with hemoglobinopathy
Ioannis Kyriakidis, Maria Palabougiouki, Eleni Vasileiou, Athanasios Tragiannidis, Maria Hatzistilianou, Tatiani Moudiou, Vyzantiadis Timoleon-Achilleas, Nikolaos Gombakis, Maria Hatzistilianou
PMID: 31384149  PMCID: PMC6666363  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.67674  Sayfalar 129 - 132

11.
Yenidoğanın Nadir Vasküler Lezyonu: Kutis Marmorata Telenjiektatika Konjenita
A rare vascular lesion of newborn: cutis marmorata telangiectatica congenita
Ezgi Yangın Ergon, Kıymet Çelik, Rüya Çolak, Senem Alkan Özdemir, Özgür Olukman, Selcen Kundak, Şebnem Çalkavur
PMID: 31384150  PMCID: PMC6666354  doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.5557  Sayfalar 133 - 136

EDITÖRE MEKTUP
12.
Günümüzde otizm spektrum bozukluğu: tek başına genetik temelli değil
Autism spectrum disorder today: not only genetics
Annio Posar, Paola Visconti
PMID: 31384151  PMCID: PMC6666361  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.98216  Sayfalar 137 - 138
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

DIĞER
13.
Türkçesi varken

Sayfalar E1 - E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale