ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 54 (1)
Cilt: 54  Sayı: 1 - 2019
EDITÖRDEN
1.
Aşı kararsızlığı - aşı reddi
Vaccine hesitancy - vaccine refusal
Emel Gür
PMID: 31217703  PMCID: PMC6559976  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.79990  Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DERLEME
2.
Yenidoğan döneminde geçici endokrin sorunlar
Transient endocrinologic problems in the newborn period
Selim Kurtoğlu, Gül Direk, Zeynep Uzan Tatlı, Nihal Hatipoğlu
PMID: 31217704  PMCID: PMC6559975  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.04810  Sayfalar 3 - 12

ORIJINAL MAKALE
3.
Bakım Veren Öncelikleri ve Engelli Çocuk Yaşam Sağlık Endeksi (CPCHILD)’nin yürüyemeyen Türk beyin felçli çocuklarda geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
Validation of the Caregiver Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities (CPCHILD) in a sample of Turkish non-ambulatory children with cerebral palsy
Tülay Tarsuslu Şimşek, Meral Sertel, Eylem Tütün Yümin, Bahar Aras, Unni Narayanan
PMID: 31217705  PMCID: PMC6559974  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.57778  Sayfalar 13 - 27

4.
Kromozom 22q11.2 delesyon sendromlu hastaların klinik ve immünofenotipik özellikleri: tek merkez deneyimi
Clinical and immunophenotypic characteristics of patients with chromosome 22q11.2 deletion syndrome: a single institution’s experience
Serdar Nepesov, Fatma Deniz Aygün, Umut Can Küçüksezer, Emre Taşdemir, Haluk Cezmi Çokuğraş, Yıldız Camcıoğlu
PMID: 31217706  PMCID: PMC6559977  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.95815  Sayfalar 28 - 34

5.
Çocukluk çağı kanser hastaları ile ailelerinin tedavi ve izlem sürecinde yaşadığı ekonomik ve psikososyal sorunlar
Economic and psychosocial problems experienced by pediatric with cancer patients and their families during the treatment and follow-up process
Ceyhun Bozkurt, Zilan Uğurlu, Hikmet Gulsah Tanyildiz, Şule Yeşil, Haşim Kiraz, Şule Toprak, Nazmiye Yüksek, Gürses Şahin, Ayşe Ulya Ertem
PMID: 31217707  PMCID: PMC6559970  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.11129  Sayfalar 35 - 39

6.
Türkiye’nin doğusunda perfore apandisit oranı dizinin aksine kız çocuklarda neden daha yüksek?
Why is the rate of perforated appendicitis higher in girls in eastern Turkey, unlike the literature?
Veli Avci, Kemal Ayengin
PMID: 31217708  PMCID: PMC6559973  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.82956  Sayfalar 40 - 43

7.
Çocuk yoğun bakım birimimize yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle yatan olgularımızın değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi
Evaluation of foreign body aspiration cases in our pediatric intensive care unit: Single-center experience
Nagehan Aslan, Dinçer Yıldızdaş, Önder Özden, Ahmet Yöntem, Özden Özgur Horoz, Şeref Selçuk Kılıç
PMID: 31217709  PMCID: PMC6559979  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.60251  Sayfalar 44 - 48

OLGU SUNUMU
8.
Nadir bir yapısal miyopati: Nemalin miyopatisi
A rare structural myopathy: Nemaline myopathy
Osman Yeşilbaş, Esra Şevketoğlu, Hasan Serdar Kıhtır, Melike Ersoy, Mey Talip Petmezci, Canan Hasbal Akkuş, Önder Şahin, Serdar Ceylaner
PMID: 31217710  PMCID: PMC6559969  doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4402  Sayfalar 49 - 52

9.
Biber gazı maruziyeti sonucu gelişen Guillain-Barre sendromunu taklit eden polinöropati
Pepper spray inhalation-induced acute polyneuropathy mimicking Guillain-Barre syndrome
Sevgi Çıraklı, Mehmet Canpolat, Gül Demet Kaya Özcora, Selim Doğanay, Sefer Kumandaş
PMID: 31217711  PMCID: PMC6559967  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.52533  Sayfalar 53 - 56

10.
Persistan faringeotrakeal kanalın eşlik ettiği laringeal atrezi olgusu
A case of laryngeal atresia accompanied by persistent pharyngotracheal ductus
Levent Korkmaz, Işın Güneş, Hülya Halis, İbrahim Ketenci, Osman Baştuğ, Mehmet Doğan, Mustafa Ali Akın
PMID: 31217712  PMCID: PMC6559978  doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4619  Sayfalar 57 - 60

11.
Aşırı delta brush aktivitesi anti-NMDA (N-metil-D-aspartat) ensefalitinde erken tanı ve prognoz için bir belirteç olabilir mi?
Extreme delta brush activity: Could it be a marker for early diagnosis and prognosis of anti- NMDA (N-methyl-D-aspartate) encephalitis?
Hande Gazeteci Tekin, Sarenur Gökben, Gül Serdaroğlu
PMID: 31217713  PMCID: PMC6559971  doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4628  Sayfalar 61 - 65

EDITÖRE MEKTUP
12.
A baby with hiatal hernia presenting with severe iron-deficiency anemia
Ağır demir eksikliği anemisi ile başvuran hiatal hernili bir bebek
Özmert M. A. Özdemir, Dilek Kaçar
PMID: 31217714  PMCID: PMC6559968  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.01488  Sayfalar 66 - 67
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

13.
Çocuklardaki tıbbi işlemlerde sedatif-analjezik ilaç seçimi ve anafilaksi tedavisinde adrenalin uygulama yolu
Drug choice for pediatric procedural sedation-analgesia and route of adrenaline administration in anaphylaxis treatment
Osman Yeşilbaş, Selçuk Uzuner
PMID: 31327918  PMCID: PMC6559972  doi: 10.14744/TurkPediatriArs.2019.87846  Sayfalar 68 - 70
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
14.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 71
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale