ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278

Hızlı Arama
Turk Pediatri Ars : 53 (1)

Cilt: 53  Ek: 1 - 2018

EDITÖRDEN
1.
Ulusal yenidoğan rehberlerinden uluslararası uzlaşılara uzanmak
From national neonatal guidelines to international consensus
Ömer Erdeve, Mehmet Vural, Nuray Duman, Nurullah Okumuş, Fahri Ovalı, Eren Özek, Esin Koç
PMCID: PMC6568307  doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01823  Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DERLEME
2.
Türk Neonatoloji Derneği ulusal doğum salonu yönetimi rehberi
Turkish Neonatal Society national guideline for the delivery room management
Nihal Oygür, E. Esra Önal, Ayşegül Zenciroğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01803  Sayfalar 3 - 17

3.
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğan bebeğin güvenli nakli rehberi
Turkish Neonatal Society guideline on the safe transport of newborn
Nejat Narlı, Ercan Kırımi, Sinan Uslu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01804  Sayfalar 18 - 31

4.
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğan ensefalopati rehberi
Turkish Neonatal Society Guideline on neonatal encephalopathy
Mete Akisu, Abdullah Kumral, Fuat Emre Canpolat
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01805  Sayfalar 32 - 44

5.
Türk Neonatoloji Derneği respiratuvar distres sendromu ve surfaktan tedavisi rehberi
Turkish Neonatal Society guideline on the management of respiratory distress syndrome and surfactant treatment
Hasan Özkan, Ömer Erdeve, H. Gözde Kanmaz Kutman
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01806  Sayfalar 45 - 54

6.
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğanda sıvı ve elektrolit dengesi rehberi
Turkish Neonatal Society Guideline on fluid and electrolyte balance in the newborn
Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Nihal Demirel, Zeynep Ince
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01807  Sayfalar 55 - 64

7.
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğanın hemodinamisi ve yenidoğanlarda hipotansiyona yaklaşım rehberi
Turkish Neonatal Society guideline on the neonatal hemodynamics and management of hypotension in newborns
Dilek Dilli, Hanifi Soylu, Neslihan Tekin
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01801  Sayfalar 65 - 75

8.
Türk Neonatoloji Derneği prematüre bebekte patent duktus arteriozus tanı ve tedavi rehberi
Turkish Neonatal Society guideline on the management of patent ductus arteriosus in preterm infants
Nilgün Köksal, Canan Aygün, Nurdan Uras
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01808  Sayfalar 76 - 87

9.
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğan enfeksiyonları tanı ve tedavi rehberi
Turkish Neonatal Society guideline on neonatal infections - diagnosis and treatment
Mehmet Satar, Ayşe Engin Arısoy, Istemi Han Çelik
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01809  Sayfalar 88 - 100

10.
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğanda transfüzyon ilkeleri rehberi
Turkish Neonatal Society guideline on the transfusion principles in newborns
Merih Çetinkaya, Begüm Atasay, Yıldız Perk
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01810  Sayfalar 101 - 108

11.
Türk Neonatoloji Derneği prematüre bebeğin enteral beslenmesi rehberi
Turkish Neonatal Society guideline on enteral feeding of the preterm infant
Nilgün Kültürsay, Hülya Bilgen, Canan Türkyılmaz
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01811  Sayfalar 109 - 118

12.
Türk Neonatoloji Derneği prematüre bebeklerin parenteral beslenmesi rehberi
Turkish Neonatal Society guideline on the parenteral nutrition in preterm infants
Canan Türkyılmaz, Hülya Bilgen, Nilgün Kültürsay
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01812  Sayfalar 119 - 127

13.
Türk Neonatoloji Derneği sağlıklı term bebeğin beslenmesi rehberi
Turkish Neonatal Society guideline on nutrition of the healthy term newborn
Hülya Bilgen, Nilgün Kültürsay, Canan Türkyılmaz
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01813  Sayfalar 128 - 137

14.
Türk Neonatoloji Derneği bronkopulmoner displazi korunma ve izlem rehberi
Turkish Neonatal Society guideline on prevention and management of bronchopulmonary dysplasia
Saadet Arsan, Ayşe Korkmaz, Suna Oğuz
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01814  Sayfalar 138 - 150

15.
Türk Neonatoloji Derneği ve Türk Oftalmoloji Derneği prematüre retinopatisi uzlaşı rehberi
Turkish Neonatal and Turkish Ophthalmology Societies consensus guideline on the retinopathy of prematurity
Esin Koç, Ahmet Yağmur Baş, Şengül Özdek, Fahri Ovalı, Hikmet Başmak
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01815  Sayfalar 151 - 160

16.
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğan döneminde ağrı ve tedavisi rehberi
Turkish Neonatal Society guideline on the neonatal pain and its management
Şule Yiğit, Ayşe Ecevit, Özge Altun Köroğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01802  Sayfalar 161 - 171

17.
Türk Neonatoloji Derneği yenidoğan sarılıklarında yaklaşım, izlem ve tedavi rehberi
Turkish Neonatal Society guideline to the approach, follow-up, and treatment of neonatal jaundice
Asuman Çoban, Münevver Kaynak Türkmen, Tuğba Gürsoy
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01816  Sayfalar 172 - 179

18.
Türk Neonatoloji Derneği yüksek riskli bebek izlem rehberi
Turkish Neonatal Society guideline on the follow-up of high-risk newborn infants
Betül Acunaş, Sinan Uslu, Ahmet Yağmur Baş
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01817  Sayfalar 180 - 195

EDITÖRDEN
19.
Ulusal yenidoğan endokrinoloji yaklaşımında yeni bir sayfa açmak
Turning over a new leaf in national neonatal endocrinological approach
Ömer Erdeve, Korcan Demir, Esin Koç, Feyza Darendeliler
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01824  Sayfalar 196 - 197
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DERLEME
20.
Cinsiyet gelişim bozukluğu olan ambiguous genitalyalı yenidoğan bebeklerde tanı ve tedavi yaklaşımı: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu
Diagnostic and therapeutic approach in newborns with ambiguous genitale with disorder of sex development: consensus report of Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies
Merih Çetinkaya, Samim Özen, Sinan Uslu, Nazlı Gönç, Betül Sevinir, Ayşehan Akıncı, Mehmet Satar, Merih Berberoğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01818  Sayfalar 198 - 208

21.
Gebelikte tiroid hastalıklarının neonatal etkileri ve TSH yüksekliği olan bebeğe yaklaşım: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu
Neonatal effects of thyroid diseases in pregnancy and approach to the infant with increased TSH: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report
Alev Özon, Neslihan Tekin, Zeynep Şıklar, Hande Gülcan, Cengiz Kara, Ayhan Taştekin, Korcan Demir, Esin Koç, Olcay Evliyaoğlu, Selim Kurtoğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01819  Sayfalar 209 - 223

22.
Yenidoğanda hipoglisemiye yaklaşım: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu
Approach to hypoglycemia in the newborn: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report
Didem Aliefendioğlu, Asuman Çoban, Nihal Hatipoğlu, Ayşe Ecevit, Ayşe Engin Arısoy, Gül Yeşiltepe, Firdevs Baş, Aysun Bideci, Eren Özek
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01820  Sayfalar 224 - 233

23.
Yenidoğan hiperglisemisi, hangi eşik değer, tanısal yaklaşım ve tedavi?: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu
Neonatal Hyperglycemia, which threshold value, diagnostic approach and treatment?: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report
Damla Gökşen Şimşek, Ayşe Ecevit, Nihal Hatipoğlu, Asuman Çoban, Ayşe Engin Arısoy, Firdevs Baş, Gül Yeşiltepe Mutlu, Aysun Bideci, Eren Özek
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01821  Sayfalar 234 - 238

24.
Neonatal adrenal yetmezlik: Türk Neonatoloji ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Dernekleri uzlaşı raporu
Neonatal adrenal insufficiency: Turkish Neonatal and Pediatric Endocrinology and Diabetes Societies consensus report
Şule Yiğit, Münevver Türkmen, Oğuz Tuncer, Erdal Taşkın, Tülay Güran, Ayhan Abacı, Gönül Çatlı, Ömer Tarım
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.01822  Sayfalar 239 - 243

LookUs & Online Makale