ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 53 (4)
Cilt: 53  Sayı: 4 - 2018
EDITÖRDEN
1.
Febril nöbetler ve ilişkili epileptik sendromlar
Febrile seizures and related epileptic syndromes
Sema Saltık
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.86458  Sayfalar 203 - 204
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DERLEME
2.
Kronik hastalığı olan çocukların sağlıklı kardeşlerinde yaşam kalitesi değerlendirilmesi
Evaluation of quality of life of healthy siblings of children with chronic disease
Meltem Dinleyici, Figen Şahin Dağlı
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6778  Sayfalar 205 - 213

ORIJINAL MAKALE
3.
Term ve geç preterm bebeklerde göbek kordonu klempleme zamanının lenfosit alt grupları üzerine etkisi
The effects of umblical cord clamping time on lymphocyte subgroups in term and late preterm infants
Nilgün Bahar, Mehmet Satar, Mustafa Yılmaz, Selim Büyükkurt, Ferda Özlü, Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Akgün Yaman
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6900  Sayfalar 214 - 221

4.
Prenatal emzirme öz yeterlilik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Prenatal breastfeeding self efficacy scale: validity and reliability study
Hale Uyar Hazar, Esin Uzar Akça
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.18114  Sayfalar 222 - 230

5.
Düşük doğum tartılı bebeklerde enteral glutamin desteğinin kilo alma modelleri ve dışkıdaki salgısal immünoglubulin A düzeyleri üzerinde etkisi
Effect of enteral glutamine supplementation for low-birth-weight infants on weight gain patterns and levels of fecal secretory immunoglobulin A
Mahendra Sampurna, Dina Angelika, Martono Tri Utomo, Nur Aisiyah Wijaya, Budiono Budiono, Firas Farisi Alkaff, Roedi Irawan, Risa Etika
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6834  Sayfalar 231 - 237

6.
Kadın hekimlerin emzirme deneyimleri ve yasa değişikliğinin emzirme üzerindeki etkisi
Breastfeeding experiences of female physicians and the impact of the law change on breastfeeding
Tijen Eren, Bahar Kural, Aylin Yetim, Perran Boran, Gülbin Gökçay
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6497  Sayfalar 238 - 244

7.
Çocuklarda geç başvurulu Bochdalek hernileri
Bochdalek hernias in children with late presentation
Tugay Tartar, Mehmet Saraç, Ünal Bakal, Ahmet Kazez
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.0039  Sayfalar 245 - 249

OLGU SUNUMU
8.
H1-antihistaminik tedavisine yanıtsız kronik ürtiker fenotiplerinde omalizumabın etkinliği
Effective treatment of different H1-antihistamine-refractory chronic urticaria phenotypes with omalizumab
Pınar Uysal, Duygu Erge
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.4042  Sayfalar 250 - 254

9.
Hemoptizi ile birlikte olan gastrik duplikasyon kisti: olağandışı bir prezentasyon
Gastric duplication cyst with hemoptysis: an unusual presentation
Deepa Makhija, Hemanshi Shah, Charu Tiwari, Shalika Jayaswal
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4176  Sayfalar 255 - 258

10.
SCN1A geninde yeni bir mutasyonun tanımlandığı Dravet Sendromu olgusu
A case of Dravet Syndrome with a newly defined mutation in the SCN1A gene
Gökçen Öz Tunçer, Serap Teber, Pelin Albayrak, Muhammet Gültekin Kutluk, Gülhis Deda
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4197  Sayfalar 259 - 262

11.
Hodgkin lenfomalı bir hastada varyant Guillain-Barré sendromu: AMSAN
Variant Guillain-Barré syndrome in a patient with Hodgkin lymphoma: AMSAN
Işık Odaman Al, Başak Koç, Cengiz Bayram, Ezgi Uysalol Paslı, Edibe Pembegül Yıldız, Ali Ayçiçek, Mine Çalışkan, Gül Nihal Özdemir
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4763  Sayfalar 263 - 266

EDITÖRE MEKTUP
12.
Selim kalsinozis kutis
Benign calcinosis cutis
Manjinder Singh Randhawa, Tandra Harish Varma, Devi Dayal
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6792  Sayfalar 267 - 268
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

13.
Kaburga kaynaklı osteosarkom: ender yerleşimli bir olgu
Osteosarcoma of the rib: a rare presentation
Mahmood Dhahir Al-mendalawi
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.18048  Sayfalar 269 - 270
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

14.
İnfantil otizm ve Orta Avrupa
Infantile autism and Mitteleuropa
Annio Posar, Paola Visconti
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.18065  Sayfalar 271 - 272
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

15.
Otizm spektrum bozukluğunun bin yüzü
The thousand faces of autism spectrum disorder
Annio Posar, Paola Visconti
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.18066  Sayfalar 273 - 274
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
16.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 275
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

HAKEM LISTESI
17.
Hakem Listesi
Reviewer List

Sayfa 276
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale