ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 53 (3)
Cilt: 53  Sayı: 3 - 2018
EDITÖRDEN
1.
Dünya emzirme haftası nedeniyle Türkiye’de emzirmeye bakış
Overview of breastfeeding in Turkey in consideration of World Breastfeeding Week
Müjgan Alikaşifoğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.51515  Sayfa 133
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DERLEME
2.
Emzirme sorunları ve sorunlara ilişkin yapılan girişimler: Türkiye’de yapılan çalışmalara dayalı bir sistematik derleme
Breastfeeding problems and interventions performed on problems: systematic review based on studies made in Turkey
Zekiye Karaçam, Müge Sağlık
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6350  Sayfalar 134 - 148

ORIJINAL MAKALE
3.
Türkiye’de daha önce kullanılan adrenalin oto enjektörünün (EpiPen) ve güncel olarak var olan adrenalin oto enjektörünün (Penepin) pratik uygulama basamaklarının karşılaştırılması: çok merkezli bir çalışma
Comparison of practical application steps of the previously used adrenaline auto injector in Turkey (EpiPen) and the currently available adrenaline auto injector (Penepin): a multi-center study
Erdem Topal, Hacer Ilbilge Ertoy Karagöl, Özlem Yılmaz, Mustafa Arga, Burcu Köksal, Özlem Özbek Yılmaz, Hülya Anıl, Koray Harmancı, Şeyhan Kutluğ, Fadıl Öztürk, Hasan Cem Razi, Ipek Türktaş
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6734  Sayfalar 149 - 154

4.
Lise öğrencilerinde şişmanlık gelişimini etkileyen risk etmenleri: toplum tabanlı bir olgu kontrol çalışması
Risk factors affecting obesity development in high school students: a community based case control study
Serdar Yıldırım, Ersin Uskun
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6566  Sayfalar 155 - 162

5.
Çocuk hekimlerinin bilimsel araştırmaların raporlama kılavuzlarının kullanımı ile ilgili bilgi ve farkındalığı: kesitsel bir çalışma
Knowledge and awareness of optimal use of reporting guidelines in paediatricians: A cross-sectional study
Eda Karadağ Öncel, Sevgen Tanır Başaranoğlu, Kübra Aykaç, Ayça Kömürlüoğlu, Alkım Öden Akman, Sibel Kıran
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6167  Sayfalar 163 - 168

6.
Çocukluk çağı şişmanlığında kilo vermede etkili sosyodemografik ve klinik etmenler
Effective sociodemographic and clinical factors in weight loss in childhood obesity
Ruba Şendur, Bahar Özcabı, Gül Yeşiltepe Mutlu, Abdulkadir Bozaykut
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6210  Sayfalar 169 - 176

7.
Türkiye’de üçüncü basamak bir çocuk yoğun bakımda trakeostomi uygulanan çocukların sonuçları
The outcomes of children with tracheostomy in a tertiary care pediatric intensive care unit in Turkey
Fulya Kamit Can, Ayşe Berna Anıl, Murat Anıl, Murat Gümüşsoy, Hale Çitlenbik, Tolga Kandoğan, Neslihan Zengin
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6586  Sayfalar 177 - 184

OLGU SUNUMU
8.
Stridorun ender bir nedeni: doğumsal laringeal perde
An unusual cause of stridor: congenital laryngeal web
Okşan Derinöz, Tuğba Şişmanlar
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.3922  Sayfalar 185 - 188

9.
Süt çocuğunda birincil kaviter tüberküloz
Primary cavitary tuberculosis in an infant
Zahide Yalaki, Medine Ayşin Taşar, Eren Yıldız, Tuğba Zengin, Ergin Çiftçi, Yıldız Bilge Dallar
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3908  Sayfalar 189 - 192

10.
Akut karın tablosu ile başvuran Wilkie sendromu: olgu sunumu
Wilkie’s syndrome admitted for acute abdomen: A case presentation
Hasret Ayyıldız Civan, Didem Gülcü, Tülay Erkan, Fügen Çullu Çokuğraş, Tufan Kutlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3982  Sayfalar 193 - 196

11.
Akut romatizmal ateşli olguda tam atriyoventriküler bloğa bağlı senkop ve geçici kalp pili ile tedavisi
Syncope due to complete atrioventricular block and treatment with a transient pacemaker in acute rheumatic fever
Mustafa Argun, Ali Baykan, Abdullah Özyurt, Özge Pamukçu, Kazım Üzüm, Nazmi Narin
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4014  Sayfalar 197 - 199

EDITÖRE MEKTUP
12.
Çocuk hematoloji-onkoloji servisinde midazolam anafilaksisi gelişen bir olgu
Anaphylaxis with midazolam in pediatric hematologyoncology unit: a case report
Selma Çakmakcı, Turan Bayhan, Meriç Kaymak Cihan, Inci Ergürhan Ilhan
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6176  Sayfalar 200 - 201
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
13.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 202
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale