ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 53 (2)
Cilt: 53  Sayı: 2 - 2018
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial

doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.9877  Sayfa I

DERLEME
2.
Yenidoğan ve süt çocuklarında respiratuvar sinsitiyal virüs enfeksiyonları Respiratory syncytial virüs infections in neonates and infants
Respiratory syncytial virüs infections in neonates and infants
Yıldız Perk, Mine Özdil
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6939  Sayfalar 63 - 70

ORIJINAL MAKALE
3.
Çocuk hastalarda adenoid biyofilmle üst solunum yolu enfeksiyonları arasında bir ilişki var mı?
Is there any association between adenoid biofilm and upper airway infections in pediatric patients?
Gholamreza Bayazian, Shirin Sayyahfar, Mahdi Safdarian, Farbood Kalantari
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6151  Sayfalar 71 - 77

4.
Doğuştan kalp hastalığı olan çocuklarda yaşam kalitesi
Life quality of children with congenital heart diseases
Tamay Sertçelik, Fatoş Alkan, Şermin Yalın Sapmaz, Şenol Coşkun, Erhan Eser
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6428  Sayfalar 78 - 86

5.
Hastane dışı doğumlar: Bir olgu-kontrol çalışması
Out-of-hospital deliveries: A case-control study
Lima Diana, Lima Glaucia, Cersosimo Adriana, Figueiredo Jr Israel
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6269  Sayfalar 87 - 95

6.
Annelerin ilk altı ay sadece anne sütü verme durumlarına etki eden etmenlerin incelenmesi
Investigation of the factors affecting mother’s exclusive breastfeeding for six months
Didem Ata Yüzügüllü, Necdet Aytaç, Muhsin Akbaba
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6262  Sayfalar 96 - 104

7.
Çocukluk çağı deri hastalıklarının yaş ve cinsiyete göre dağılımı: Tek merkez deneyimi
Distribution of childhood skin diseases according to age and gender, a single institution experience
Sinan Özçelik, İbrahim Kulaç, Mustafa Yazıcı, Esra Öcal
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6431  Sayfalar 105 - 112

OLGU SUNUMU
8.
Canlı donörden akçaağaç şurup idrar hastasına yapılan karaciğer nakli: İki olgu sunumu
Liver transplantation from a live donor to a patient with maple syrup urine disease: Two case reports
Ahmet Baştürk, Meryem Keçeli, Halil Erbiş, Erdoğan Soyucen, İbrahim Aliosmanoğlu, Ayhan Dinçkan
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3710  Sayfalar 113 - 116

9.
Lökositoklastik vaskülitli bir çocukta nekrotizan pnömoniyi taklit eden akciğerde kist hidatik hastalığı
Pulmonary hydatid cyst disease mimicking necrotizing pneumonia in a child with leukocytoclastic vasculitis
Sakine Işık, Şule Çağlayan Sözmen, Eren Güzeloğlu, Tülay Öztürk, Suna Asilsoy
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3670  Sayfalar 117 - 119

10.
Çinko kullanımı sırasında selim geçici hiperfosfatazemi gelişen bir olgu
Benign transient hyperphosphatasemia in an infant during zinc supplementation
Ayça Bilge Sönmez, İlter Arifoğlu, Ahmet Yıldırım, Filiz Tütüncüler
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.3158  Sayfalar 120 - 123

11.
Ani kalp durmasının nadir bir nedeni: Katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardi
A rare cause of sudden cardiac arrest: Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia
Sezen Ugan Atik, Firuze Erbek Alp, Reyhan Dedeoğlu, Aida Koka, Funda Öztunç, Ayşe Güler Eroğlu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.3899  Sayfalar 124 - 128

EDITÖRE MEKTUP
12.
Ağır seyirli otoimmün hemolitik anemi için güncel tedavi seçenekleri
Current treatment options for severe autoimmune hemolytic anemia
Osman Yeşilbaş
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6499  Sayfalar 129 - 130
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

13.
Yazarın Yanıtı: Ağır seyirli otoimmün hemolitik anemi için güncel tedavi seçenekleri
Re: Current treatment options for severe autoimmune hemolytic anemia
Zeynep Canan Özdemir, Özcan Bör, Ener Çağrı Dinleyici, Eylem Kıral
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.2121  Sayfalar 130 - 131
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
14.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 132
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale