ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 53 (1)
Cilt: 53  Sayı: 1 - 2018
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Hilmi Apak
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.1992  Sayfa I

DERLEME
2.
Çocukta tromboz: Kime, hangi test, ne zaman, ne kadar gerekli?
Thrombosis in children: Which test to whom, when and how much necessary?
Tiraje Celkan, Gürcan Dikme
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.2586  Sayfalar 1 - 9

ORIJINAL MAKALE
3.
Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi yenidoğan işitme tarama izlem sonuçları
The follow-up results of newborn hearing screening of Gaziosmanpasa Taksim Research and Training Hospital
Serpil Ece Aras Öztürk, Selma Aktaş, Leman Tuba Karakurt, Ömer Necati Develioğlu, Zehra Murat, Fatma Çetinkaya, Seda Geylani Güleç
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.5389  Sayfalar 10 - 16

4.
Çocuk hastalarda uygunsuz antibiyotik kullanımının değerlendirilmesi: Nokta prevalans çalışması
Assessment of inappropriate antibiotic use in pediatric patients: Point-prevalence study
Ayşe Betül Ergül, Ikbal Gokcek, Taylan Çelik, Yasemin Altuner Torun
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.5644  Sayfalar 17 - 23

5.
Çocuklarda sık relaps gösteren ve steroide bağımlı nefrotik sendromun öngördürücüleri
Predictors of frequent relapsing and steroid-dependent nephrotic syndrome in children
B. Dakshayani, Manjula Lakshmanna, R. Premalatha
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.5749  Sayfalar 24 - 30

6.
Ailesel Akdeniz Ateşi ve jüvenil idiyopatik artrit tanılı hastaların köken aldıkları illere göre karşılaştırılması
Comparison of Familial Mediterranean Fever and juvenile idiopathic arthritis patients according to family origin
Kenan Barut, Gizem Pamuk, Amra Adrovic, Aslı Kaplan, Mürüvet Güler, Özgür Kasapçopur
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.5818  Sayfalar 31 - 36

7.
Beş yaşından küçük sağlıklı çocukların çevresel tütün dumanından etkilenmesi (Ön çalışma)
Exposure to environmental tobacco smoke by healthy children aged below five (Preliminary study)
Gözde Inci, Serpil Uğur Baysal, Ali Rıza Şişman
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.5963  Sayfalar 37 - 44

OLGU SUNUMU
8.
Kala-Azar ve lösemi: Nadir birliktelik
Kala-Azar and leukemia: A rare association
Ali Bay, Elif Habibe Aktekin, Fahriye Ekşi, Murat Özcan
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3590  Sayfalar 45 - 47

9.
Karbamazepin kullanımı ile ilişkili bir DRESS sendromu olgusu
A case of DRESS syndrome associated with carbamazepine treatment
Adem Dursun, Ayşe Kaçar Bayram, Nazan Ülgen Tekerek, Başak Nur Akyıldız, Hüseyin Per
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.3671  Sayfalar 48 - 50

10.
Kollodion bebek olgu serisi: Retinoik asit yüz güldürüyor
Collodion baby case series: the success of oral retinoic acid
Banu Mutlu Özyurt, Özge Sürmeli Onay, Özlem Ersoy
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.3704  Sayfalar 51 - 56

11.
Kaburga kaynaklı osteosarkom: Ender yerleşimli bir olgu
Osteosarcoma of the rib: A rare presentation
Sema Büyükkapu Bay, Rejin Kebudi, Ayça Iribaş, Ömer Görgün, Fulya Ağaoğlu, Feryal Gün, Alaettin Çelik, Emin Darendeliler
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.4689  Sayfalar 57 - 60

DÜZELTME
12.
Erratum
Erratum

doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.11031  Sayfa 61
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
13.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 62
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale