ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 52 (4)
Cilt: 52  Sayı: 4 - 2017
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Ayşe Güler Eroğlu
Sayfa I

DERLEME
2.
Ürenin damar toksisitesi, kronik böbrek yetmezliğine bağlı kalp ve damar hastalıklarının patogenezinde yeni bir “eski oyuncu”
Vascular toxicity of urea, a new “old player” in the pathogenesis of chronic renal failure induced cardiovascular diseases
Ida Giardino, Maria D’apolito, Michael Brownlee, Angela Bruna Maffione, Anna Laura Colia, Michele Sacco, Pietro Ferrara, Massimo Pettoello-mantovani
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.6314  Sayfalar 187 - 193

ORIJINAL MAKALE
3.
Çocuk hastalarda diyabetik ketoz ve ketoasidoz sırasındaki elektrokardiyografik değişiklikler
Electrocardiographic changes in children with diabetic ketoacidosis and ketosis
Deniz Aygün, Fatih Aygün, Kemal Nişli, Firdevs Baş, Agop Çıtak
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4917  Sayfalar 194 - 201

4.
Hiperbilirubinemili yenidoğanlarda farklı ışık yoğunluğundaki fototerapinin kardeş kromatid değişimi üzerine etkisi
The effect of phototherapy on sister chromatid exchange with different light density in newborn hyperbilirubinemia
Hayriye Gözde Kanmaz, Nilüfer Okur, Dilek Dilli, Ahmet Yeşilyurt, Şerife Suna Oğuz
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5143  Sayfalar 202 - 207

5.
İnek sütü proteini alerjisi olan çocukların periferik kan mononükleer hücrelerinde inflamatuar sitokin düzeyleri
Levels of inflammatory cytokines from peripheral blood mononuclear cells of children with cow’s milk protein allergy
Maria D’apolito, Angelo Campanozzi, Ida Giardino, Massimo Pettoello-mantovani
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.6290  Sayfalar 208 - 212

6.
Çocuk hematoloji-onkoloji hastalarının febril nötropeni ataklarının değerlendirilmesi
Evaluation of febrile neutropenic attacks of pediatric hematology-oncology patients
Yeter Düzenli Kar, Zeynep Canan Özdemir, Özcan Bör
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5312  Sayfalar 213 - 220

7.
Orbita enfeksiyonu nedeniyle başvuran olgularımızın değerlendirilmesi
Evaluation of patients with orbital infections
Deniz Aygün, Cezmi Doğan, Mustafa Hepokur, Osman Şevki Arslan, Haluk Çokuğraş, Yıldız Camcıoglu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5511  Sayfalar 221 - 225

OLGU SUNUMU
8.
Yeni bir insülin reseptör gen mutasyonunun tanımlandığı bir Donohue sendromu “Leprechaunism” olgusu
A case of Donohue syndrome “Leprechaunism” with a novel mutation in the insulin receptor gene
Birgül Kirel, Özkan Bozdağ, Pelin Köşger, Sultan Durmuş Aydoğdu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.3193  Sayfalar 226 - 230

9.
Farklı mutasyonlar taşıyan Apert sendromlu iki olgu: erken tanının önemi
Two patients with Apert syndrome with different mutations: the importance of early diagnosis
Esra Işık, Tahir Atik, Hüseyin Onay, Ferda Özkınay
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3305  Sayfalar 231 - 235

10.
Ender bir kusma nedeni: annüler pankreas
A rare cause of vomiting: annular pancreas
Yasin Şahin, Yusuf Doğan, Hasret Ayyıldız Civan, Şenol Emre, Osman Uzunlu, Gonca Topuzlu Tekant, Hatice Arıöz Habibi, Ibrahim Adaletli, Fügen Çullu Çokuğraş, Tufan Kutlu, Tülay Erkan
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.3394  Sayfalar 236 - 239

11.
Pitozisle başvuran miyasteni olmayan iki olgunun değerlendirilmesi
Evaluation of two non-myasthenic patients with ptosis
Serkan Kırık, Olcay Güngör, Sedat Işıkay, Can Acıpayam, Yasemin Çoban, Emre Çelik
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.3535  Sayfalar 240 - 243

EDITÖRE MEKTUP
12.
Re: Yenidoğanda Graves hastalığı: tedavi ederken dikkat edilmesi gereken nokta
Re: Neonatal Grave’s disease: a caution while treating
Selim Kurtoğlu, Ahmet Özdemir
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.101117  Sayfalar 244 - 245
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

13.
Yenidoğanda Graves hastalığı: tedavi ederken dikkat edilmesi gereken nokta
Neonatal Grave’s disease: a caution while treating
Devi Dayal, Anshita Aggarwal
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5766  Sayfalar 244 - 245
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DÜZELTME
14.
Erratum
Erratum

doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.151117  Sayfa 246
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
15.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 247
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

HAKEM LISTESI
16.
Hakem Listesi
Reviewer List

Sayfa 248
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale