ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 52 (3)
Cilt: 52  Sayı: 3 - 2017
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Hilmi Apak
Sayfa I

DERLEME
2.
Çocuk romatolojisinde genetiğin yeri
Role of genetics in pediatric rheumatology
Eda Tahir Turanlı, Elif Everest, Ayşe Balamir, Aslı Kireçtepe Aydın, Özgür Kasapçopur
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4953  Sayfalar 113 - 121

ORIJINAL MAKALE
3.
Sendromik olmayan ailesel işitme kaybının genetik temelinin araştırılması
Research of genetic bases of hereditary non-syndromic hearing loss
Aslı Subaşıoğlu, Duygu Duman, Aslı Sırmacı, Güney Bademci, Fehime Carkıt, Mehmet Akif Somdaş, Mustafa Erkan, Mustafa Tekin, Munis Dündar
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4254  Sayfalar 122 - 132

4.
Yeni tanı konmuş diyabeti olan çocuklar ve ergenlerde görsel uyarılmış potansiyeller
Visual-evoked potentials in children and adolescents with newly diagnosed diabetes
Sang-soo Lee, Heon-seok Han, Heon Kim
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4979  Sayfalar 133 - 137

5.
Birincil immün yetersizliklerde, Mycobacterium Bovis ve mikobakterilerin sıklığı
Frequency of Mycobacterium bovis and mycobacteria in primary immunodeficiencies
Ezgi Ulusoy, Neslihan Edeer Karaca, Güzide Aksu, Cengiz Çavuşoğlu, Necil Kütükçüler
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5240  Sayfalar 138 - 144

6.
Pediyatrik invaziv kandidiyazis olgularında Candida türleri’nin ve antifungal duyarlılıklarının değerlendirilmesi
Evaluation of Candida species and antifungal susceptibilities among children with invasive candidiasis
Murat Sütçü, Manolya Acar, Gonca Erköse Genç, Ilknur Kökçü, Hacer Aktürk, Gürkan Atay, Selda Hançerli Törun, Nuran Salman, Zayre Erturan, Ayper Somer
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5291  Sayfalar 145 - 153

7.
Bir çocuk yoğun bakım biriminde kan kültürlerinin geriye dönük değerlendirilmesi: üç yıllık sonuçlar
A retrospective evaluation of blood cultures in a pediatric intensive care unit: A three year evaluation
Ayşe Betül Ergül, Halit Işık, Yasemin Ay Altıntop, Yasemin Altuner Torun
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5451  Sayfalar 154 - 161

OLGU SUNUMU
8.
Yenidoğanda minör kan grubu (anti-E) uygunsuzluğuna bağlı hiperbilirubinemi: olgu sunumu
Hyperbilirubinemia due to minor blood group (anti-E) incompatibility in a newborn: a case report
Murat Özcan, Selin Sevinç, Vildan Boz Erkan, Yüksel Yurdugül, S. Ümit Sarıcı
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2658  Sayfalar 162 - 164

9.
Bir doğuştan kraniyal disinnervasyon bozukluğu: Moebius sendromu
A congenital cranial dysinnervation disorder: Möbius’ syndrome
Hatice Mutlu Albayrak, Nuriye Tarakçı, Hüseyin Altunhan, Rahmi Örs, Hüseyin Çaksen
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2931  Sayfalar 165 - 168

10.
Soğuk antikorlu otoimmün hemolitik anemili çocuk hastada plazmaferez: olgu sunumu
Plasmapheresis in a child with cold antibody autoimmune hemolytic anemia: case report
Zeynep Canan Özdemir, Özcan Bör, Ener Çağrı Dinleyici, Eylem Kıral
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2956  Sayfalar 169 - 172

11.
Gorlin-Goltz sendromu
Gorlin-Goltz syndrome
Betül Şereflican, Bengü Tuman, Murat Şereflican, Sıddıka Halıcıoğlu, Gülzade Özyalvaçlı, Seval Bayrak
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2992  Sayfalar 173 - 177

EDITÖRE MEKTUP
12.
Yanlış raşitizm tanısı
Erroneous diagnosis of rickets
Stepan Kutilek, Sylva Skalova
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4890  Sayfalar 178 - 179
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

13.
Çocuklarda hepatit E virüsünün epidemiyolojisi
Epidemiology of hepatitis E virus in children
Anirban Mandal, Amitabh Singh
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4972  Sayfalar 180 - 181
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

14.
Re: Çocuklarda hepatit E virüsünün epidemiyolojisi
Re: Epidemiology of hepatitis E virus in children

doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.130601  Sayfa 181
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

15.
Çölyak hastalığı için prediktif bir tarama aracı olarak HLA genleri
HLA genes as a predictive screening tool for celiac disease
Hakim Rahmoune, Nada Boutrid, Mounira Amrane, Belkacem Bioud
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.5063  Sayfalar 182 - 184
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

16.
Re: Çölyak hastalığı için prediktif bir tarama aracı olarak HLA genleri
Re: HLA genes as a predictive screening tool for celiac disease
Hale Tuhan, Sakine Işık, Ayhan Abacı, Erdem Şimşek, Ahmet Anık, Özden Anal, Ece Böber
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.080817  Sayfa 184
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DÜZELTME
17.
Erratum
Erratum

doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.070917  Sayfa 185
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
18.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 186
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

LookUs & Online Makale