ISSN: 1306 - 0015 • E-ISSN: 1308 - 6278
Türk Pediatri Arşivi - Turk Pediatri Ars : 52 (2)
Cilt: 52  Sayı: 2 - 2017
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Editorial
Ayşe Güler Eroğlu
Sayfa I

ORIJINAL MAKALE
2.
Çocukluk çağında non epileptik paroksismal olaylar
Non epileptic paroxysmal events in childhood
Burak Tatlı, Serhat Güler
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4588  Sayfalar 59 - 65

3.
Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencilerinde tükenmişlik ve iş doyum düzeylerinin değerlendirilmesi
The evaluation of burnout and job satisfaction levels in residents of pediatrics
Murat Anıl, Ali Yurtseven, İlkay Yurtseven, Mevlüt Ülgen, Ayşe Berna Anıl, Mehmet Helvacı, Nejat Aksu
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4982  Sayfalar 66 - 71

4.
Geç preterm doğmuş çocukların okul öncesi dönemde akciğer işlevlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of pulmonary functions in preschool children born late-preterm
İlkay Er, Ayla Günlemez, Zeynep Seda Uyan, Metin Aydoğan, Meral Oruç, Olcay Işık, Ayşe Engin Arısoy, Canan Baydemir, Ayşe Sevim Gökalp
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4187  Sayfalar 72 - 78

5.
Alerjik rinitli çocuklarda nazal sıvı β-defensin 2 düzeylerinin incelenmesi
Evaluation of nasal fluid β-defensin 2 levels in children with allergic rhinitis
Fatih Dilek, Özkaya Emin, Bilge Gültepe, Mebrure Yazıcı, Erkan Çakır, Ahmet Hakan Gedik
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4497  Sayfalar 79 - 84

6.
Birincil doğuştan hipotiroidi olgularının etiolojik değerlendirilmesi
Etiological evaluation of primary congenital hypothyroidism cases
Diğdem Bezen, Emine Dilek, Neşe Torun, Filiz Tütüncüler
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.3989  Sayfalar 85 - 91

7.
İstanbul ilindeki ölü doğumların ölüm belgeleri incelenerek değerlendirilmesi
An evaluation of stillbirths in İstanbul by examining death certificates
Fahriye Aysun Buzcu, Gülbin Gökçay, Esra Devecioğlu, Aylin Yetim, Zeynep Ince
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.4963  Sayfalar 92 - 97

OLGU SUNUMU
8.
Onikomadesis: Valproik asit tedavisinde erken dönem görülen nadir yan etki
Onychomadesis: A rare adverse effect in early-period valproic acid therapy
Serhat Güler Eroğlu, Ilhan Işık, Akın Işcan
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2015.2630  Sayfalar 98 - 100

9.
Fulminan miyokarditli bir çocukta ekstrakorporal membran oksijenasyonu ve yapay kalp pilinin birlikte uygulanması
Combined application of extracorporeal membrane oxygenation and an artificial pacemaker in fulminant myocarditis in a child
Sheng Ye, Lvchan Zhu, Botao Ning, Chenmei Zhang
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2587  Sayfalar 101 - 104

10.
Steroide bağımlı malin idiyopatik anafilaksinin tedavisinde omalizumabın rolü
Omalizumab’s role in the treatment of steroid dependent malignant idiopathic anaphylaxis
Öner Özdemir, Hayrunnisa Bekis Bozkurt, Bahri Elmas
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2262  Sayfalar 105 - 107

11.
Travma sonrası frontoetmoidal mukopiyosel
Posttravmatik frontoetmoidal mukopiyosel
Abdulvahap Akyiğit, Öner Sakallıoğlu, Cahit Polat, Alperen Kayalı, Erol Keleş
doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2602  Sayfalar 108 - 110

DÜZELTME
12.
Erratum
Erratum

doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2017.040402  Sayfa 111
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

DIĞER
13.
Türkçesi varken
When the Turkish word exists

Sayfa 112
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale